1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito

Kotihoito auttaa ikääntyneitä henkilöitä selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.

Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- ja huolenpitopalvelua yksityisiltä Rauman kaupungin hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi.

Kotihoidon tuloselvityslomake löytyy Lomakkeet-sivulta.