1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito tarjoaa pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille palvelukriteerit täyttäville raumalaisille, hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon palvelut auttavat tabletti-640x320selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla. Asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä sovitaan tarpeellisista hoidoista, palveluista ja tukitoimista.  Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan sovitusti tai tarpeen mukaan – kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa. Palvelut toteutetaan joko omana toimintana tai myöntämällä asiakkaalle palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvittavan avun Rauman kaupungin hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta. Setelin arvo määräytyy kotihoitomaksun mukaisesti.