1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apteekkilääkkeenjako

Jos ikääntyneiden palvelujen asiakkaalle kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tuki lääkehoidossa ja lääkkeiden jako ei onnistu itsenäisesti tai omaisten ja läheisten turvin, toteutetaan lääkkeenjako apteekkien kautta.

Rauman Keskusapteekki ja Lapin Apteekki tilaavat ja toimittavat lääkkeet asiakkaalle annospusseihin jaettuna. Apteekki kuljettaa säännöllisesti lääkkeet sopimuksen mukaisiin kohteisiin, josta ne edelleen toimitetaan asiakkaille. Kustannuksista vastaa kaupunki. Lääkehoidosta vastaa asiakasta hoitava lääkäri.

Rauman ikääntyneiden palveluissa apteekkien koneellinen annosjakelu on käytössä tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä kotihoidon asiakkailla. Lisätietoja antavat kotihoidon oman alueen palveluvastaavat.

Asuntojen muutostyöt ja kuljetuspalvelu

Asunnon korjaus- ja muutostöitä voidaan kustantaa silloin, kun ne ovat välttämättömiä kotona selviytymiselle. Korvattavia muutostöitä voivat olla esimerkiksi oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen sekä wc-tilan muutostyöt.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Muutostöiden ja kuljetuspalvelujen yhteystiedot sekä lisätietoa palveluista vammaispalvelun sivuilta.
Sosiaalitoimisto,  Kalliokatu 1, 26100 Rauma

Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona vaihtoehtona sairaalaosastohoidolle potilaan ja/tai hänen läheisensä niin halutessa. Kotisairaalahoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita, vaativia haava- ja verensiirtopotilaita. Lisäksi kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kotisaattohoitoon. Kotisairaalahoidon aikana potilaan tulee huolehtia itse tai läheisensä/kotihoidon avustamana päivittäisistä toimista.

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalveluilla voidaan tukea itsenäistä selviytymistä kotona ja korjata vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä. Apuvälineiden avulla voidaan myös ylläpitää liikkumiskykyä pidempään, jolloin ikäihmisen tai vammaisen henkilön laitoshoidon tarve siirtyy.

Rauman palveluliikenne

Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Palveluliikenne on kutsuohjattua joukkoliikennettä, jossa asiakas tilaa kuljetuksen hyvissä ajoin, mieluummin jo edellisenä päivänä, jotta kuljetuksia on helpompi yhdistellä. Tarkoitus on, että samasta suunnasta tilatut kuljetukset yhdistellään. Kuljettaja avustaa autoon nousemisessa.

Lyttylän Liikenne Oy hoitaa liikennettä matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille. Liikennettä ajetaan klo 9.30–14.30 välisenä aikana arkisin maanantaista perjantaihin. Palveluliikennebussi liikennöi tiistaisin Kaaro-Haapasaari-Merirauma suunnalla, torstaisin Uotilan-Kollan suunnalla ja maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ajetaan keskustan ja lähiympäristön ajoja. Asiointiaikaa keskustassa jää 1–3 tuntia. Aamun ja iltapäivän tunteina auto ajaa erityisryhmien kuljetuksia.

Tilauspuhelinnumero on 050 382 2005.

Rauman kaupungin joukkoliikenteen sivuilta löytyy Rauman palveluliikenteen esite tulostettavassa muodossa.