1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon yksikkö tukee ja auttaa ikääntyneitä asiakkaita ja heidän omaisiaan selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtämään pysyvän ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.

Lyhytaikaishoito on ikääntyneiden palvelujen järjestämää ja ylläpitämää tilapäistä hoitoa. Hoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista hoitoa. Myös sairaalajakson jälkeinen jatkokuntoutuksen tarve tai hoidontarpeen selvitys voi olla hoitoon tulon peruste. Lyhytaikaishoidon yksikkö on muuttanut syykuussa 2022 Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen tiloihin.

Lyhytaikaishoito

  • tarjoaa asiakkaille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön kannustaa ja aktivoi asiakkaita omatoimisuuteen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen
  • tarjoaa asiakkaille heidän tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon
  • tukee, kannustaa ja opastaa omaisia selviytymään  hoitotehtävässä
  • järjestää asiakkaiden kotiin mahdollisimman toimivan palvelukokonaisuuden (tukipalvelut, apuvälineet, kotihoito)

Hoitojakson aikana on mahdollisuus maksulliseen jalkahoitoon ja parturi-kampaajan palveluihin. Lyhytaikaishoidon yksikkö toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Lyhytaikaishoitojakson pituus vaihtelee asiakkaan tarpeesta lähtien muutamasta päivästä keskimäärin viikkoon.