Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon yksikkö tukee ja auttaa asiakkaita ja heidän omaisiaan selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtämään pysyvän ympärivuorokautisen asumisen tarvetta.

Lyhytaikaishoito on vanhuspalvelujen järjestämää ja ylläpitämää vanhusten tilapäistä hoitoa. Hoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista hoitoa. Myös sairaalajakson jälkeinen jatkokuntoutuksen tarve tai hoidontarpeen selvitys voi olla hoitoon tulon peruste. Lyhytaikaishoidon palveluja on saatavilla Marttilanmäellä, Sinisaaren Kotikaaressa ja perhehoidossa.

Lyhytaikaishoito

  • tarjoaa asiakkaille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön kannustaa ja aktivoi asiakkaita omatoimisuuteen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen
  • tarjoaa asiakkaille heidän tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon
  • tukee, kannustaa ja opastaa omaisia selviytymään  hoitotehtävässä
  • järjestää asiakkaiden kotiin mahdollisimman toimivan palvelukokonaisuuden (tukipalvelut, apuvälineet, kotihoito)

Hoitojakson aikana on mahdollisuus maksulliseen jalkahoitoon ja parturi-kampaajan palveluihin. Lyhytaikaishoidon yksikkö toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Lyhytaikaishoitojakson pituus vaihtelee asiakkaan tarpeesta lähtien muutamasta päivästä keskimäärin viikkoon.