Omaishoito yli 65-vuotiaille

vanhusOmaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio, jonka asiakkaat voivat halutessaan kuitenkin vaihtaa kokonaan tai osan palveluihin palvelusetelillä. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Alle 68-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläke, kertymä on pienempi kuin työeläkkeessä. Palveluseteli ei kerrytä eläkettä. Hoitajien määrä on sidottu tarkoitukseen varattuihin määrärahoihin.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05) §

Lisätietoja alle 65-vuotiaiden omaishoidosta