1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoito yli 65-vuotiaille

vanhusOmaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio, jonka asiakkaat voivat halutessaan kuitenkin vaihtaa kokonaan tai osittain palveluseteliksi. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Alle 68-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläke, kertymä on pienempi kuin työeläkkeessä. Palveluseteli ei kerrytä eläkettä. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05) §.

Omaishoito yli 65-vuotiaat, omavalvontasuunnitelma 2022

Lisätietoja alle 65-vuotiaiden omaishoidosta