1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä pyritään tukemaan kohdennettujen terveystapaamisten avulla.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystapaamiset suunnataan ensisijaisesti kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille. Terveystapaamisessa päähuomio on omaishoitajan jaksamisessa, tuen tarpeen tunnistamisessa ja omaishoitajan kuormittumisen riskitekijöissä. Tapaamisten tavoitteena on omaishoitajan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, sen ylläpitäminen ja edistäminen.

Omaishoitaja voi varata itse ajan terveystapaamiseen tai viestittää terveystapaamistoiveesta omaishoidon palveluvastaavien kautta.