1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivätoiminta

Toiminnan esittely

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona selviytymisen edistämiseksi tai omaishoitajan tueksi myönnettävä maksullinen palvelu.

Asiakkaaksi tullaan hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä uudelle asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. Tutustumiskäynti sovitaan puhelimitse palveluesimiehen kanssa. Päivätoiminta ja mahdollinen kuljetuspalvelu myönnetään yksilöllisesti, henkilön tilanteesta riippuen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Palvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kolmen kuukauden välein.

Päivätoimintaan osallistumisen edellytyksenä on asiakkaan oma halukkuus ja kykenevyys toimia ryhmässä. Avustamisen tarve ei ole este päivätoiminnalle, mutta mikäli siihen ei pystytä vastaamaan päivätoiminnan resursseilla, palveluntarpeen arvioinnin kautta pyritään järjestämään asiakkaalle paremmin soveltuva palvelukokonaisuus.

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Kaunisjärven hyvinvointikeskuksessa, osoitteessa Steniuksenkatu 4. Ryhmät toimivat klo 9.30 –14,30 ja puolipäiväryhmät klo 10–14. Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat yhtenä päivänä viikossa.

Toimintaa toteutetaan moniammatillisesti. Päivätoiminnassa työskentelee lähihoitajia ja viriketoiminnan ohjaajia. Päivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielenvirkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, pelien, ulkoilun tai pienimuotoisten kädentöiden muodossa.

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteutetaan suunnitelmallista, toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoitteena on kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaille tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. Puolipäiväryhmissä aamiaista ei ole tarjolla.