Päivätoiminta

Vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajat järjestävät ikäihmisille avointa toimintaa ja tapahtumia. Tavoitteena on yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa edistää ikäihmisten hyvinvointia ja tarjota heille mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa järjestetään Kaunisjärven vanhainkodissa ja Uotilan palvelukeskuksessa. Toiminta on  maksullista

Päivätoimintaan sisältyy
– aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi
– vapaata toimintaa mm. askartelua, seurustelua, ulkoilua, ym.

Päivätoimintaryhmät  rakentuvat asiakkaiden erilaisten tarpeiden pohjalta:

Kuntoutumista edistävä päivätoimintajakso (12krt)

Kuntoutumista edistävä päivätoiminta on tavoitteellinen, ohjattu jakso pienryhmässä iäkkään asiakkaan toimintakyvyn ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Asiakkaat ohjautuvat ryhmään pääasiassa kotiutustiimin, lääkinnällisen kotikuntoutuksen, lyhytaikaishoidon tai omaishoidon kautta fysioterapeutin arvioiman tarpeen perusteella.

Asiakkaan kanssa tehdään jakson aluksi ja lopuksi toimintakykytestaukset, sekä yksilöllinen kunto-ohjelma alkutestauksen pohjalta. Asiakkuus edellyttää yhteisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sitoutumista. Jakson aikana pyritään kartoittamaan asiakkaan voimavaroja ja hänen mahdollisuuksiaan osallistua niitä tukeviin toimintoihin myös jakson päätyttyä. Tavoitteena on kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Päivätoimintapäivään sisältyy muun toiminnan ohella oman kunto-ohjelman toteuttaminen lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan ohjaamana. Asiakkaalle tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. Palvelun hinta asiakkaalle on päiväkeskusmaksu 18,60 €/ kerta. Tarvittaessa järjestetään kuljetuspalvelu, josta peritään paikallisliikenteen taksan mukainen omavastuu.

Toimintaa toteutetaan Kaunisjärven vanhainkodin päiväkeskustilassa, Steniuksenkatu 4. Ryhmään haetaan päivätoimintahakemuksella.

Tuettu päivätoiminta

Tavoitteena osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, sekä omaishoitajien tukeminen. Asiakkaat  kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita, jotka tarvitsevat avustamista tai ohjausta selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Tärkeimpiä päivätoimintaan pääsyn kriteereitä ovat omaishoitajan tuen tarve   tai kotona selviytymisen haasteet.

Virikkeellinen päivätoiminta

Matalan portaan päivätoimintaa, joka ei edellytä muuta vanhuspalvelujen asiakkuutta. Tavoitteina syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen ja osallisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Puolipäiväinen toiminnallinen ryhmä.