Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoimintaryhmät jatkuvat Marttilanmäessä 6.9. alkaen. Kaikki asiakkaat kontaktoidaan puhelimitse ennen aloituspäivää. Asiakkaiden terveysturvallisuus on huomioitu voimassa olevien suositusten mukaisesti. Rokotekattavuus on hyvä sekä asiakkailla että päivätoiminnan henkilökunnalla. Covid-19-epidemiasta johtuen päivätoimintapalvelussa voi edelleen tapahtua muutoksia. Rauman pandemiajohtoryhmä seuraa tilannetta ja ohjeistaa yksiköitä tarvittaessa.

Toiminnan esittely

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona selviytymisen edistämiseksi tai omaishoitajan tueksi myönnettävä maksullinen palvelu.

Asiakkaaksi tullaan hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä uudelle asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. Tutustumiskäynti sovitaan puhelimitse palveluesimiehen kanssa. Päivätoiminta ja mahdollinen kuljetuspalvelu myönnetään yksilöllisesti, henkilön tilanteesta riippuen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Palvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kolmen kuukauden välein.

Päivätoimintaan osallistumisen edellytyksenä on asiakkaan oma halukkuus ja kykenevyys toimia ryhmässä. Avustamisen tarve ei ole este päivätoiminnalle, mutta mikäli siihen ei pystytä vastaamaan päivätoiminnan resursseilla, palveluntarpeen arvioinnin kautta pyritään järjestämään asiakkaalle paremmin soveltuva palvelukokonaisuus.

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Marttilanmäellä, osoitteessa Koilahdentie 256. Kokopäiväryhmät tapaavat klo 9–15 ja puolipäiväryhmät klo 10–14. Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat yhtenä päivänä viikossa. Joka toinen viikko kokoontuvia ryhmiä on yksi.

Toimintaa toteutetaan moniammatillisesti. Päivätoiminnassa työskentelee lähihoitajia ja viriketoiminnan ohjaajia. Päivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielenvirkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, pelien, ulkoilun tai pienimuotoisten kädentöiden muodossa.

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteutetaan suunnitelmallista, toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoitteena on kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaille tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. Puolipäiväryhmissä aamiaista ei ole tarjolla.