Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivätoiminta

Rauman vanhuspalvelut käynnistää ikäihmisten päivätoiminnan syys-lokakuussa

Rauman kaupungin vanhuspalvelut käynnistää jälleen ikäihmisten päivätoiminnan. Päivätoiminta jouduttiin sulkemaan keväällä koronaepidemian vuoksi. Toiminta on tarkoitus käynnistää porrastetusti syys-lokakuun vaihteessa. Epidemiatilanne on Raumalla tällä hetkellä rauhallinen, mutta toiminta keskeytetään, mikäli tilanne muuttuu.

– Tiloja ja toimintatapoja on muokattu koronaepidemia huomioiden, jotta toiminta olisi asiakkaille mahdollisimman turvallista, palvelupäällikkö Arja Kumpulainen kertoo.

Päivätoimintatilat sijaitsevat entisen Marttilanmäen palvelukeskuksen kiinteistössä, osoitteessa Koilahdentie 256. Kiinteistössä toimii myös lyhytaikaishoidon yksikkö.

Päivätoimintaa järjestetään kahdessa ryhmässä, joissa molemmissa on kerrallaan kuusi asiakasta. Ryhmät toimivat erillään toisistaan ja omissa tiloissaan. Myös kuljetus on järjestetty ryhmäkohtaisesti. Toistaiseksi asiakkaiden on mahdollista osallistua joka toinen viikko, jotta toimintaa voidaan tarjota mahdollisimman monelle asiakkaalle.

Ryhmäkokojen rajallisuuden vuoksi osa asiakkaista on jouduttu rajaamaan toiminnan ulkopuolelle. Päivätoimintaan osallistuminen ei ole mahdollista, mikäli asiakkaalla on säännöllinen lyhytaikaishoidon jaksotus, jos asiakkaan on mahdollista osallistua muuhun säännölliseen toimintaan tai asiakkaan terveydentila ei salli päivätoimintaan osallistumista turvallisesti.

­– Osallistua voi vain oireettomana, ja päivän aikana noudatetaan hygieniasuositusten mukaisia suojautumisohjeita. Ryhmäkuljetuksissa käytetään suunenäsuojusta, päivätoiminnan palveluesimies Silja Itkonen kertoo.

Päivätoiminnan henkilökunta ottaa asiakkaisiin puhelimitse yhteyttä ennen toiminnan aloittamista. Puhelun yhteydessä päivitetään mahdollisesti muuttuneet asiakastiedot, selvitetään päivätoimintakuljetuksen tarve sekä sovitaan tarkemmin aloittamisen ja kuljetuksen aikatauluista.

.

 

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona selviytymisen edistämiseksi tai omaishoitajan tueksi myönnettävä maksullinen palvelu.

Päivätoiminnan asiakkaaksi tullaan hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä uudelle asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. Tutustumiskäynti sovitaan puhelimitse päivätoiminnan palveluesimiehen kanssa. Päivätoiminta ja mahdollinen kuljetuspalvelu päivätoimintaan myönnetään yksilöllisesti, henkilön tilanteesta riippuen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Palvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kolmen kuukauden välein.

Päivätoiminnan edellytyksenä on asiakkaan oma halukkuus ja kykenevyys toimia ryhmässä. Avustamisen tarve ei ole este päivätoiminnalle, mutta mikäli siihen ei pystytä vastaamaan päivätoiminnan resursseilla, pyritään palveluntarpeen arvioinnin kautta järjestämään asiakkaalle paremmin soveltuva palvelukokonaisuus.

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Marttilanmäellä, Koilahdentie 256. Kokopäiväryhmät kokoontuvat klo 9-15, puolipäiväryhmät 10-14. Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat yhtenä päivänä viikossa, joka toinen viikko kokoontuvia ryhmiä on yksi.

Päivätoimintaa toteutetaan moniammatillisesti. Päivätoiminnassa työskentelee lähihoitajia ja viriketoiminnan ohjaajia. Päivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielenvirkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, pelien, ulkoilu tai pienimuotoisten kädentöiden muodossa.

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteutetaan suunnitelmallista, toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoitteena on kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaillemme tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. Puolipäiväryhmissä aamiaista ei ole tarjolla.

Avoin päivätoiminta, Plakkar

Plakkar on tarkoitettu lyhytaikaisiin tarpeisiin, 1-3 tunnin yksittäisiin tilanteisiin (esimerkiksi hoitajan lääkärikäynti) henkilölle, joka ei pärjää yksin kotona. Plakkarissa asiakas on päivätoimintaryhmän mukana. Ryhmämuotoinen toiminta ei sovellu asiakkaalle, jonka sairaus vaikuttaa erittäin paljon käyttäytymiseen tai hän tarvitsee vierelleen jatkuvasti henkilökohtaisen avustajan. Plakkar on maksuton, lounasaikaan asiakkaalla on omakustanteinen lounasmahdollisuus. Plakkar-paikka on varattava etukäteen, ryhmään ei voida ottaa, mikäli ryhmässä ei ole tilaa.

Tiedustelut ja varaukset päivätoiminnan palveluesimieheltä. Säännölliseen päivätoiminnan tarpeeseen suosittelemme päivätoimintahakemuksen täyttämistä.