Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivätoiminta

Päivätoimintapalvelu käynnistymässä 2.8.2021

Päivätoiminnan asiakkaita tavoitellaan puhelimitse vk:lla 30 (26.7.-30.7.)

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona selviytymisen edistämiseksi tai omaishoitajan tueksi myönnettävä maksullinen palvelu.

Päivätoiminnan asiakkaaksi tullaan hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä uudelle asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. Tutustumiskäynti sovitaan puhelimitse päivätoiminnan palveluesimiehen kanssa. Päivätoiminta ja mahdollinen kuljetuspalvelu päivätoimintaan myönnetään yksilöllisesti, henkilön tilanteesta riippuen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Palvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kolmen kuukauden välein.

Päivätoiminnan edellytyksenä on asiakkaan oma halukkuus ja kykenevyys toimia ryhmässä. Avustamisen tarve ei ole este päivätoiminnalle, mutta mikäli siihen ei pystytä vastaamaan päivätoiminnan resursseilla, pyritään palveluntarpeen arvioinnin kautta järjestämään asiakkaalle paremmin soveltuva palvelukokonaisuus.

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Marttilanmäellä, Koilahdentie 256. Kokopäiväryhmät kokoontuvat klo 9-15, puolipäiväryhmät 10-14. Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat yhtenä päivänä viikossa, joka toinen viikko kokoontuvia ryhmiä on yksi.

Päivätoimintaa toteutetaan moniammatillisesti. Päivätoiminnassa työskentelee lähihoitajia ja viriketoiminnan ohjaajia. Päivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielenvirkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, pelien, ulkoilu tai pienimuotoisten kädentöiden muodossa.

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteutetaan suunnitelmallista, toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoitteena on kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi.

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaillemme tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. Puolipäiväryhmissä aamiaista ei ole tarjolla.