Päivätoiminta

Vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajat järjestävät ikäihmisille avointa toimintaa ja tapahtumia useassa toimipisteessä. Tavoitteena on yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa edistää ikäihmisten hyvinvointia ja tarjota heille mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa järjestetään Kaunisjärven vanhainkodissa ja Uotilan palvelukeskuksessa. Toiminta on  maksullista

Päivätoimintaan sisältyy
– aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi
– vapaata toimintaa mm. askartelua,
seurustelua, ulkoilua, ym.

Päivätoimintaryhmät  rakentuvat asiakkaiden erilaisten tarpeiden pohjalta:

Kuntouttava päivätoiminta

Tavoitteellinen päivätoimintajakso(12vk) pienryhmässä. Asiakkaat valikoituvat omaishoidon/lääkinnällisen kotikuntoutuksen/lyhytaikaishoidon kautta fysioterapeutin arvioiman tarpeen perusteella. Asiakkaan kanssa tehdään alku-, ja loppuarvioinnit testeineen ja tutkimuksineen sekä yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Asiakkuus edellyttää kuntoutussuunnitelmaan sitoutumista.

Tuettu päivätoiminta

Tavoitteena osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, sekä omaishoitajien tukeminen. Asiakkaat  kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita, jotka tarvitsevat avustamista tai ohjausta selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Tärkeimpiä päivätoimintaan pääsyn kriteereitä ovat omaishoitajan tuen tarve   tai kotona selviytymisen haasteet.

Virikkeellinen päivätoiminta

Matalan portaan päivätoimintaa, joka ei edellytä muuta vanhuspalvelujen asiakkuutta. Tavoitteina syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen ja osallisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Puolipäiväinen toiminnallinen ryhmä, johon ei ole kuljetuspalvelua.