1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä sekä kotihoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun että tehostetun palveluasumisen palvelusetelit.

Kotihoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palveluseteli

Rauman kaupungilla on käytössä palveluseteli asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseen. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämille palveluille, kuten kotihoitoon, omaishoitoon tai vammaispalveluun. Seteli myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi.

Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä sääntökirjassa liitteenä 1 oleva Hakemus palveluntuottajaksi-lomake ja palauttamalla se osoitteeseen Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, kirjaamo, PL 283, 26101 Rauma tai sähköpostilla osoitteeseen Kirjaamo.Sote@rauma.fi  .

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Sääntökirja on kokonaisuus, jossa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä sääntökirjassa liitteenä 1 oleva Hakemus palveluntuottajaksi-lomake ja palauttamalla se osoitteeseen Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, kirjaamo, PL 283, 26101 Rauma tai sähköpostilla osoitteeseen Kirjaamo.Sote@rauma.fi.