Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä sekä kotihoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun että tehostetun palveluasumisen palvelusetelit.

 

Kotihoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palveluseteli

Rauman kaupungilla on käytössä palveluseteli asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseen. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin järjestämille palveluille (kotihoito, omaishoito, vammaispalvelu) ja se myönnetään joko säännölliseksi tai tilapäiseksi.

Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä sääntökirjassa liitteenä 1 oleva Hakemus palveluntuottajaksi-lomake ja palauttamalla se kirjaamoon os.Rauman sosiaali- ja terveystoimiala/kirjaamo, PL 283, 26101 Rauma tai sähköpostilla Kirjaamo.Sote@rauma.fi  .

 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 10.2.2015 Sote 30 § tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton ja sääntökirjan. Tehostetun palveluasumisen maksukäytännön yhtenäistäminen ja tarkistaminen on hyväksytty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 87 § 28.4.2020 . Tehostetun palveluasumisen sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Sääntökirja on kokonaisuus, jossa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä sääntökirjassa liitteenä 1 oleva Hakemus palveluntuottajaksi-lomake ja palauttamalla se kirjaamoon os.Rauman sosiaali- ja terveystoimiala/kirjaamo, PL 283, 26101 Rauma tai sähköpostilla Kirjaamo.Sote@rauma.fi  .