Palvelutori

Rauman Palvelutori on raumalaisille, kotonaan asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Palvelu on maksutonta. Palvelutorin palveluvastaavan kanssa yhdessä pohtien etsitään ratkaisut, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten.

Palvelutorilla pidetään infotilaisuuksia erilaisista asioista. Paikalla on säännöllisesti myös terveysneuvontaa ja ikäihmisille suunnattua tietoteknistä opastusta. Eri tapahtumista tiedotetaan Palvelutorin kotisivuilla ja paikallislehden menolistalla. Joka kuun ensimmäisenä torstaina ilmoitamme jokaiseen talouteen jaettavassa Länsi-Suomessa sen kuun tapahtumat.

Palvelutorilta löytää tietoa paikallisista yrittäjistä ja heidän hinnoistaan. Monelle ikäihmiselle voi kotona asumisen turvaamiseksi olla tärkeä saada apua vaikka pihatöihin, pieniin remontteihin tai siivoukseen. Palvelutorilta löytää raumalaisia yrittäjiä, joilta ikäihminen voi tilata tämän palvelun itse tai yhdessä palveluvastaavan kanssa.

Palvelutorilta saa myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja niiden tarjoamista tapahtumista.  Palvelutorilta ohjataan vanhuspalvelujen vapaaehtoistoimintaa ja asukastoimintaa. Tarkoitus on osallistaa ikäihmiset itse sosiokulttuurisin menetelmin.  Palvelutorin vapaaehtoisina toimivat esimerkiksi Kulttuurkambraattit, jotka ovat koulutettuja kulttuurikavereita, joiden seurassa voi mennä erilaisiin kulttuuririentoihin sekä ulkoiluystävät, joiden kanssa voi ulkoilla turvallisesti.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa arkeen liittyvissä asioissa!

 

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke 17.11.2016-30.9.2017
Rauma on monien kylien kaupunki. Tavoitteena on, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Kylähanke oli tehty tukemaan ikäihmisten voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Rauman kaupungin vanhuspalvelut tarjosi kylille hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys Leader Ravakka ry:n rahoituksella. Kylähankkeen hanketyöntekijänä toimi Tanja Hakulinen, geronomi (AMK). Kylähankkeen tarkoitus oli tukea kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tuoda ikäihmisille uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Hanke saapui kylille lähipalveluna kotona asumisen tukemiseksi ja yksinäisyyden tunteen ehkäisemiseksi. Hanke tarjosi yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä virkistystä. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin se oli asukkaiden tarpeista lähtevää mielekästä toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli, että kylien yhteisöllinen toiminta jatkuu itseohjautuvasti hankkeen loputtua. Lue lisää: Kylähankkeen-loppuraportti.

Tavoitteisiin päästiin hienosti. Uutta toimintaa saatiin aloitetuksi ja palautteen mukaan yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvinvointi kasvoivat. Moni kyläläinen tutustui uusiin ihmisiin ja koki virkistystä. Vanhustyön keskusliitto palkitsi Ilmarinen- palkinnolla kylähankkeen Vuoden-Vanhusteko-2017-palkinnolla.

Kylähankkeen aloittamaa toiminnan tukemista kylissä ja nyt myös kaupunginosissa jatketaan Palvelutorilla.