Palvelutori

Palvelutorin sivuja päivitetään!

Rauman Palvelutori on raumalaisille, kotonaan asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Palvelu on maksutonta. Palvelutorin palveluvastaavan kanssa yhdessä pohtien etsitään ratkaisut, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten.

Palvelutorilla pidetään infotilaisuuksia erilaisista asioista. Paikalla on säännöllisesti myös terveysneuvontaa ja ikäihmisille suunnattua tietoteknistä opastusta. Eri tapahtumista tiedotetaan Palvelutorin kotisivuilla ja paikallislehden menolistalla. Joka kuun ensimmäisenä torstaina ilmoitamme jokaiseen talouteen jaettavassa Länsi-Suomessa sen kuun tapahtumat.

Palvelutorilta löytää tietoa paikallisista yrittäjistä ja heidän hinnoistaan. Monelle ikäihmiselle voi kotona asumisen turvaamiseksi olla tärkeä saada apua vaikka pihatöihin, pieniin remontteihin tai siivoukseen. Palvelutorilta löytää raumalaisia yrittäjiä, joilta ikäihminen voi tilata tämän palvelun itse tai yhdessä palveluvastaavan kanssa.

Palvelutorilta saa myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja niiden tarjoamista tapahtumista.  Palvelutorilta ohjataan vanhuspalvelujen vapaaehtoistoimintaa ja asukastoimintaa. Tarkoitus on osallistaa ikäihmiset itse sosiokulttuurisin menetelmin.  Palvelutorin vapaaehtoisina toimivat esimerkiksi Kulttuurkambraattit, jotka ovat koulutettuja kulttuurikavereita, joiden seurassa voi mennä erilaisiin kulttuuririentoihin sekä ulkoiluystävät, joiden kanssa voi ulkoilla turvallisesti.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa arkeen liittyvissä asioissa!