Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelutori

Palvelutori palvelee toistaiseksi vain puhelimitse.

Ikäihmisten palveluohjaus- ja neuvontapuhelin 040 833 0802 vastaa kaikkiin ikäihmisten arkeen liittyviin kysymyksiin maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15.

Asukastoiminta, ikäihmisten kerhot ja vapaaehtoistoiminta tapahtuvat tällä hetkellä voimassa olevien suositusten mukaisesti turvallisesti ulkona.

Kun tapahtumatoimintaan tulee muutoksia, siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja voi tiedustella tarvittaessa palveluvastaava Tanja Hakuliselta, puh. 044 403 6332.

Palveluvastaava Tanja Hakulisen toimipiste sijaitsee väliaikaisesti Uotilan Palvelukeskuksessa, osoitteessa Siilotie 6.

Palvelutori auttaa ikäihmisten arjessa

Rauman Palvelutori on raumalaisille, kotonaan asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Palvelu on maksutonta. Palvelutorin palveluvastaavan kanssa yhdessä pohtien etsitään ratkaisut, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten.

Palvelutorilla pidetään erilaisia infotilaisuuksia. Saatavilla on säännöllisesti myös terveysneuvontaa ja ikäihmisille suunnattua tietoteknistä opastusta. Eri tapahtumista tiedotetaan Palvelutorin kotisivuilla ja paikallislehden menolistalla. Joka kuun ensimmäisenä torstaina ilmoitetaan jokaiseen talouteen jaettavassa Länsi-Suomessa kyseisen kuun tapahtumat.

Palvelutorilta löytää tietoa paikallisista yrittäjistä ja heidän hinnoistaan. Monelle ikäihmiselle voi kotona asumisen turvaamiseksi olla tärkeä saada apua pihatöihin, pieniin remontteihin tai siivoukseen. Palvelutorilta löytää raumalaisia yrittäjiä, joilta ikäihminen voi tilata tämän palvelun itse tai yhdessä palveluvastaavan kanssa.

Palvelutorilta saa myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja niiden tarjoamista tapahtumista. Palvelutorilta ohjataan vanhuspalvelujen vapaaehtoistoimintaa ja asukastoimintaa sekä järjestetään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tapahtumia . Kulttur Kambraatt -logo.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa arkeen liittyvissä asioissa!

Voimaa vanhuuteen ohjelma Raumalla 2019-2021

Terveysliikuntaohjelman tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Lisäksi se on innostavaa ja hauskaa yhdessä tekemistä.

Terveysliikunta kohdennetaan kotona itsenäisesti asuville, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille, yli 75-vuotiaille ikäihmisille, jotka ovat liikuntapalvelujen ulkopuolella. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai jos liikkuminen on jostain syystä rajoittunut.

Terveysliikuntaa toteutetaan yhdessä raumalaisten yhdistysten, kaupungin ja ikäihmisten kanssa.

Kehitämme, tuotamme ja lisäämme iäkkäille tarkoitettua, maksutonta

  • liikuntaneuvontaa
  • lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa, kuten senioritanssi ja kuntosaliharjoittelu
  • arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua
  • ryhmäliikuntaa, kuten taloyhtiöjumpat, kesäjumpat ja kävelyryhmät
  • tempauksia, kuten Vie vanhus ulos ja Unelmien ulkoilupäivä
  • liikuntaraati joka toinen vuosi

Toiminta järjestetään ottamalla käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja. Saamme myös käyttöömme materiaalia ja maksuttomia koulutuksia. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja veikkausvaroilla. Tule mukaan toimintaan!

Yhteyshenkilöt:
Tanja Hakulinen, vanhuspalvelut puh. 044 403 6332 tanja.hakulinen@rauma.fi
Kimmo Kouru, liikunnanohjaaja, puh. 040 180 9785 kimmo.kouru@rauma.fi

Päättyneen kylähankkeen löydät Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke linkistä.