1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Raumalla toimivia sosiaali- ja terveystoimialalla toimivia yhdistyksiä

Satakunnan aivovammayhdistys, https://aivovammayhdistykset.fi/skavy/
Satakunnan AVH-yhdistykset https://satakunnanavhyhdistys.aivoliitto.fi/aluekerhot/rauman-avh-kerhot/
Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys https://raumanseudunallergiajaastmayhdistys.allergia.fi/
Rauman Seudun Diabetesyhdistys https://www.raumanseudundiabetes.com/
FinFami Satakunta, mielenterveysomaisten tukiyhdistys https://www.finfamisatakunta.fi/
Rauman mielenterveysyhdistys Friskituult, https://www.friskituult.fi/
Rauman Seudun Hengitysyhdistys, https://www.hengitysyhdistys.fi/raumanseutu/
Rauman Ilco, avanneleikatut https://www.finnilco.fi/raumanilco
Rauman Invalidit https://www.raumaninvalidit.fi/
Rauman Seudun Keliakiayhdistys https://rauma.keliakiayhdistys.fi/
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ja Avustajakeskus https://www.lsly.fi/
Mieli, Länsirannikon mielenterveys https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/
Mannerheimin Lastensuojelu Liitto https://rauma.mll.fi/
Rauman Seudun Muistiyhdistys https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/rauman-seudun-muistiyhdistys/rauman-seudun-muistiyhdistys-ry
Muistiluotsi https://www.muistiturku.fi/fi/muistiluotsi/
Rauman Seudun Neuroyhdistys https://rauma.neuroliitto.fi/
0Rauman Seudun Omaishoitajat http://www.raumanomaishoitajat.fi/
Rauman Seudun Parkinson https://www.parkinson.fi/yhteystiedot/yhdistykset
Rauman Seudun Epilepsiayhdistys https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/rauman-seudun-epilepsiayhdistys/
Rauman Seudun Kuulo  https://www.kuuloliitto.fi/union/rauman-kuulo-ry/
Rauman Seudun Psoriasis https://psori.fi/psoriasisyhdistykset/rauman-seudun-psoriasisyhdistys-ry/
Rauman Seudun Reumayhdistys https://raumanreumayhdistys.nettisivut.fi/
Rauman Seudun CP-yhdistys https://cp-liitto.fi/etusivu-rauma/
Rauman Seudun Kehitysvammaisten tuki https://www.tukiliitto.fi/yhdistys/rauman-seudun-kehitysvammaisten-tuki-ry/
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry https://www.samdy.info/aluekerhotoimintaa-raumalla/
Satakunnan maksa- ja munuaisyhdistys https://www.muma.fi/liitto/jasenyhdistykset/satakunnan_munuais-_ja_maksayhdistys
Satakunnan näkövammaiset https://www.satakunnannakovammaiset.fi/fi
Rauman Seudun Selkäyhdistys https://sataselka.webnode.fi/
Suomen Sjögren-liitto https://www.sjogrenliitto.fi/sjogrenliitto/yhteystiedot/
Rauman Seudun Sydänyhdistys  https://sydan.fi/raumanseutu/
Rauman Seudun Syöpäyhdistys https://www.satakunnansyopayhdistys.fi/paikallisosastot/rauman-seudun-paikallisosasto/
Rauman Seudun Tules https://www.raumanseuduntules.fi/
Suomen Punainen Risti Rauman osasto https://rednet.punainenristi.fi/rauma
Suomen Punainen Risti Lapin osasto https://rednet.punainenristi.fi/lappitl
Rauman Seudun Katulähetys https://www.raumanseudunkatulahetys.fi/
Rauman Seudun Työnhakijat https://raumantyonhakijat.com/

Rauman eläkeläisyhdistykset

Eläkeliitto Rauma https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rauma
Eläkeliitto Lappi https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lapin-yhdistys
Eläkkeensaajat Rauma https://rauma.elakkeensaajat.fi/
Eläkkeensaajat Lappi https://lapin.elakkeensaajat.fi/
Rauman Eläkeläiset https://yhdistykset.elakelaiset.fi/rauma/
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset
Rauman Kansalliset Seniorit https://rauma.senioriyhdistys.fi/
Rauman Kristilliset Eläkeläiset https://www.krell.fi/193-rauma

Rauman kyläyhdistykset

https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/rauman-kylatoiminta/