Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakasmaksuista lähetetään asiakkaalle lasku jälkikäteen. Pääosa sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvien toimintojen palvelujen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa sekä sen nojalla annetussa asetuksessa.