1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.7.2021 alkaen ja maksukaton osalta 1.1.2022 alkaen. Laki laajentaa maksuttomuutta ja yhdenmukaistaa sekä kohtuullistaa maksuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää maksun suuruuden lain antamissa puitteissa.

Asiakasmaksuista lähetetään asiakkaalle lasku jälkikäteen.