Vanhuspalvelujen asiakasmaksut

Vanha Rauma, syksy

Pääosa sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvien toimintojen palvelujen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) sekä sen nojalla annetussa asetuksessa.

Asiakasmaksulaissa säädetään myös, että palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksujen enimmäismäärät säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/92).