1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupunki järjestää raumalaisille rintamaveteraaneille erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Valtionkonttorin määrärahaa maksetaan erikseen kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin.

Kotona asumista tukevat palvelut

Valtiokonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille kotiin tuotavia palveluja varten erillisen määrärahan.

Veteraanien palveluiden painopiste on tukea veteraaneja ja heidän puolisoitaan selviytymään kotona. Veteraaneille myönnettyjen palvelujen tulee pääsääntöisesti perustua palvelutarpeen kartoitukseen, jossa räätälöidään tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus. Veteraaneilla on halutessaan mahdollisuus esimerkiksi maksuttomaan siivoukseen, ateriapalveluun tai virkistystoimintaan. Kunta voi tuottaa tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotona asumista tukevia palveluja ovat muun muassa kotihoidon hoiva-, sairaanhoidolliset palvelut sekä kotihoidon tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Liikkumista tukevia palveluja ovat kuljetuspalvelut, joiden järjestämisestä Raumalla vastaa vammaispalvelut.

Kuntoutus

Kuntoutusasioista vastaa lääkinnällinen kuntoutus.

Uimahalli

Uimahallin käyttö on ilmaista veteraaneille, heidän puolisoilleen sekä leskille. Ilmoita uimahallin kassalle oma nimesi ja järjestö, johon kuulut. Uimahallissa on myös ilmaista ohjattua vesivoimistelua veteraaneille.

Avohoidon asiakasmaksu

Veteraaneilta ei peritä terveyskeskuksen vuosimaksua eikä päivystysmaksua.

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. kaupunki järjestää tilaisuudet, joihin kuuluu seppelien laskut veteraanikivelle ja sankarihaudalle sekä ohjelmallinen juhla.

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallitus on asettanut neuvottelukunnan, johon kuuluu kolme luottamusjäsentä sekä edustaja jokaisesta veteraanijärjestöstä.

Toimikausi 2021-2023:

Suonpää Irma, puheenjohtaja
Peltonen Pertti, varapuheenjohtaja
Harju Osmo, jäsen
Luotonen Kirsti, sihteeri
Koivisto Kari, Rauman Rintamaveteraanit ry
Pertola Ville, Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Lehtonen Marjatta, Rauman kaatuneitten omaiset ry

Lisäksi kokouksiin osallistuu:
Kupari Risto, kulttuurijohtaja
Liesmäki Anneli, kotihoidon palveluesimies