Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista ja perhehoitoa sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä.

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona  runsaankaan kotihoidon avun ja palvelujen turvin.

Tehostetun palveluasumisen kuulumisia eri yksiköistä voit lukea yhteisiltä Facebook-sivuilta. Seuraa meitä Facebookissa!