1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikääntyneille on tarjolla tehostettua palveluasumista ja perhehoitoa sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä.

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona runsaankaan kotihoidon avun ja palvelujen turvin.

Tehostetun palveluasumisen kuulumisia eri yksiköistä voit lukea palveluasumisen yhteisiltä Facebook-sivuilta.