1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikääntyneille asukkaille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä Rauman kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona  runsaankaan kotihoidon avun ja palvelujen turvin.

Ikääntyneidenympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee moniammatillinen SAS-työryhmä, jonka nimi tulee sanoista Selvitä-Arvioi-Sijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, hänen tarvitsemansa palvelut ja hänelle sopiva hoitopaikka.