Tehostettu palveluasuminen

Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä Rauman kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona  runsaankaan kotihoidon avun ja palvelujen turvin.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee moniammatillinen SAS-työryhmä, jonka nimi tulee sanoista Selvitä-Arvioi-Sijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, hänen tarvitsemansa palvelut ja hänelle sopiva hoitopaikka.