Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä Rauman kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona  runsaankaan kotihoidon avun ja palvelujen turvin.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sijoitusasioita käsittelee moniammatillinen SAS-työryhmä, jonka nimi tulee sanoista Selvitä-Arvioi-Sijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, hänen tarvitsemansa palvelut ja hänelle sopiva hoitopaikka.