Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotikaari sijaitsee lähellä kaupungin keskustan palveluja. Palvelukeskuksen alueella on viisi kerrostaloa, joiden asuntoina on yksiöitä ja erikokoisia kaksioita.

Palvelukeskuksessa  toimii  tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotikaari, jossa voi saada apua 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaat valitaan Kotikaareen tehostetun palveluasumisen hakemuksella SAS-ryhmän toimesta. Asukaspaikkoja on 65, joista 24 on lyhytaikaishoidon paikkoja. Lisäksi tarjolla on ikääntyneille tarkoitettujen tuetun asumisen paikkoja.

Ikääntyneiden tuettu asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palvelujen ja tukitoimien turvin. Palvelutarpeen taustalla voivat olla asumisolosuhteisiin liittyvät tai sosiaaliset syyt. Tuetun asumisen tavoitteena on luoda asukkaille yhteisöllinen ja turvallinen asuinympäristö. Kotikaaressa jokaisella asukkaalla on oma asunto, jossa on wc ja suihku. Käytössä ovat myös yhteiset tilat alakerrassa.