Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotikaari sijaitsee lähellä Rauman kaupungin keskustan palveluja. Palvelukeskuksen alueella on viisi kerrostaloa, asuntoina yksiöitä ja erikokoisia kaksioita.

Palvelukeskuksessa  toimii  tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotikaari, jossa voi saada apua 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaat valitaan Kotikaareen tehostetun palveluasumisen hakemuksella SAS-ryhmän toimesta. Asukaspaikkoja on 65, joista 24 on lyhytaikaishoidon paikkoja ja lisäksi tarjolla on ikäihmisille tarkoitettujen tuetun asumisen paikkoja.

Tuettu ikäihmisten asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palvelujen ja tukitoimien turvin. Palvelun tarpeen taustalla voivat olla asumisolosuhteisiin liittyvät tai sosiaaliset syyt. Tuetun asumisen tavoitteena  on luoda asukkaille yhteisöllinen ja turvallinen asuinympäristö. Tuetussa asumisessa jokaisella asukkaalla on oma asunto ja wc/ suihku sekä lisäksi käytössä ovat yhteiset tilat alakerrassa.