Vanhainkotihoito

kaunisjarvi

Vanhainkoti on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville raumalaisille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan tai palveluasunnossaan.

Vanhainkotihoidon keskeisinä arvoina ovat inhimillisyys, luottamus ja turvallisuus. Vanhainkodin tavoitteena on tarjota asukkailleen viihtyisä ja kodikas asuinympäristö. Asukkaille annetaan heidän tarpeitaan vastaavaa apua ja hoivaa samalla tukien heidän omia voimavarojaan. Vanhainkodissa ikäihmisen on mahdollisuus asua elämänsä loppuun asti.

Asukkaan hoidosta laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hänelle järjestetään iän ja kunnon mukainen tarpeellinen hoito, huolenpito ja kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvän elämänlaadun ylläpitäminen. Vanhainkodissa on käytössä omahoitajajärjestelmä.

Vanhainkodissa työskentelee eriasteisten hoitotyökoulutuksen saanutta henkilökuntaa. Hoitohenkilökunnan mitoitus on valtakunnallisten laatusuositusten mukaista keskitasoa -0,6 hoitotyöntekijää/asukas. Erityisyksiköissä mitoitus on hieman korkeampi. Vanhainkotihoidon hoitomaksu määräytyy asukkaan tulojen perusteella.

Rauman ainoa vanhainkoti on Kaunisjärven vanhainkoti. Vanhainkodin kolmessa eri asuinkerroksessa on yhteensä 120 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat kuuteen osastoyksikköön. Vanhainkodin perusosastoilla on keskimäärin 20 asukasta/yksikkö. Vanhainkodissa toimii lisäksi 14-paikkainen muistisairaiden yksikkö, eristysyksikkö Riihikoti (jonka paikkaluku vaihtelee tarpeen mukaan) sekä lyhytaikaishoitoon erikoistunut 26-paikkainen intervalliyksikkö. Asukkailla on käytössään pääsääntöisesti 1 hengen huoneet.

Vanhainkoti sijaitsee lähellä Vanhaa Raumaa, sairaalan, terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Mansikkapaikan vieressä.

Ikäihmisten sijoitusasioita käsittelee moniammatillinen SAS-työryhmä, jonka nimi tulee sanoista Selvitä-Arvioi-Sijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, hänen tarvitsemansa palvelut ja hänelle sopiva hoitopaikka.

Lisätietoa asiakasmaksuista saat linkistä Vanhuspalvelujen asiakasmaksut