1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan tarvetta käsittelee moniammatillinen työryhmä, joka selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, hänen tarvitsemansa palvelut tai sopivan hoitopaikan.

Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on ikääntyneelle henkilölle ensisijainen vaihtoehto. Ennen ympärivuorokautisen hoivan virallisen hakuprosessin käynnistymistä on kotihoidon tarkistettava, että palvelut ja muu asumisen tuki eivät ole enää riittäviä ja mahdollisia.

Arvioinnin jälkeen tehtävään hakemukseen tulee sisältyä lääkärintodistus/hoitoyhteenveto, hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintakyvystä sekä RAVA-arviointilomake ja MMSE-muistitesti. Hakemukseen annetaan kirjallinen viranhaltijapäätös.