Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan tarvetta käsittelee moniammatillinen työryhmä, joka selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, hänen tarvitsemansa palvelut tai sopivan hoitopaikan.

Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on vanhukselle ensisijainen vaihtoehto. Ennen ympärivuorokautisen hoivan virallisen hakuprosessin käynnistymistä on kotihoidon tarkistettava, että palvelut ja muu asumisen tuki eivät ole enää riittäviä ja mahdollisia.

Arvioinnin jälkeen tehtävään hakemukseen tulee sisältyä lääkärintodistus/hoitoyhteenveto, hoitohenkilökunnan arvio hakijan toimintakyvystä sekä RAVA-arviointilomake ja MMSE-muistitesti. Hakemukseen annetaan kirjallinen viranhaltijapäätös.