Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuolto käsittää kotieläinten terveyden- ja sairaanhoidon, eläintautivalvonnan, eläinsuojeluvalvonnan sekä löytöeläinten hoidon järjestämisen.

Kunnaneläinlääkäreiden tehtävänä on kotieläinten terveydenhoito ja sairaanhoito.

Eläinlääkäripäivystyksellä tarkoitetaan virka-ajan ulkopuolella annettavaa kiireellistä eläinlääkäriapua.  Eläinlääkäripäivystys on tarkoitettu ainoastaan sellaisia kiireellisiä sairastapauksia varten, joiden hoito ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Eläinsuojeluvalvontaa Rauman kaupungin alueella tekee ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri. Eläinsuojeluviranomaisia ovat myös kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi. Näillä eläinsuojeluviranomaisilla on oikeus tehdä eläinsuojelutarkastus myös kotirauhan piirin kuuluvissa tiloissa.