Sosiaali- ja terveyspalvelut

Eläinsuojeluvalvontaa Rauman kaupungin alueella suorittaa ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri. Eläinsuojeluviranomaisia ovat myös kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi.

Eläinsuojeluviranomaisella on oikeus tehdä eläinsuojelutarkastus myös kotirauhan piirin kuuluvissa tiloissa.

Henkilö, joka epäilee eläintä kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisella tavalla, voi tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille. Eläinsuojeluilmoitusta ei voi tehdä nimettömänä. Ilmoittajan pyynnöstä hänen nimensä voidaan jättää kertomatta eläimen omistajalle tai haltijalle. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä myös kunnaneläinlääkärille. Ensisijaisesti puhelinaikana arkiaamuisin on klo 8–9.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten lisäksi valvontaeläinlääkäri tarkastaa säännöllisesti eläinten pitopaikkoja, joissa harjoitetaan ammattimaista eläintenpitoa. Eläinten pitoon tai eläinsuojeluun liittyviä neuvoja tai ohjeistusta tarvitseva voi ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin.

Rauman valvontaeläinlääkäri toimii yhteistyössä Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston valvontaeläinlääkärin kanssa. Rauman valvontaeläinlääkärin ensisijaiseen valvonta-alueeseen kuuluu Rauman kaupungin lisäksi Euran kunta. Kokemäen kunnassa Rauman valvontaeläinlääkäri tekee salmonellavalvontaan kuuluvia tehtäviä. Esimerkiksi loma-aikoina valvontaeläinlääkäri voi tehdä tarkastuksia myös muualla Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston alueella. Samoin Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston valvontaeläinlääkäri voi tehdä tarkastuksia Rauman alueella.

Eläinsuojeluyhdistyksillä on vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia, joilla ei ole oikeutta tehdä eläinsuojelutarkastusta eikä antaa määräyksiä tai kieltoja eläinsuojelulain nojalla. Vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja voi neuvoa ja opastaa eläinsuojeluasioissa.