Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupungin alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten lemmikkien hoitopaikka on Eläinten Hyväksi EHY ry:ltä.

EHY ry:ltä voi tiedustella kadonnutta lemmikkiä. Numeroon kannattaa myös soittaa ennen löydetyn eläimen toimittamista hoitopaikkaan. Monet puhelinpäivystyksestä huolehtivat henkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka eivät saa tehtävästä korvausta. Tästä syystä EHY toivoo, että muut kuin kiireelliset asiat pyrittäisiin hoitamaan päiväsaikaan. EHY ry:n Internet- ja Facebook-sivuilla julkaistaan tiedot löydetyistä ja kadonneiksi ilmoitetuista eläimistä. Internet-sivuilta saa myös lisätietoja yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta sekä ajo-ohjeet löytöeläinkodille. Löytöeläimistä voi ilmoittaa tai tiedustella myös sähköpostitse.

Eläinsuojelulain mukaan löytöeläintä säilytetään hoitopaikassa vähintään 15 vuorokautta. EHY ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan löytämään uuden kodin niille löytöeläimille, joiden omistajaa ei ole kahden viikon kuluessa tavoitettu. Henkilöiden, jotka ovat halukkaita tarjoamaan uuden kodin löytöeläimelle, kannattaa olla yhteydessä EHY ry:n henkilökuntaan.

Eläimen hoidosta hoitopaikassa peritään eläimen omistajalta hoitopäivämaksut sekä mahdolliset muut eläimen hoidosta aiheutuneet kustannukset.