Sosiaali- ja terveyspalvelut

Eläinlääkäripäivystyksellä tarkoitetaan virka-ajan ulkopuolella annettavaa kiireellistä eläinlääkäriapua. Eläinlääkäripäivystys on tarkoitettu ainoastaan kiireellisiä sairastapauksia varten, joiden hoito ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Rauman kaupunki kuuluu Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston kanssa samaan päivystysalueeseen, johon kuuluvat Rauman lisäksi Eura, Huittinen, Kokemäki ja Säkylä.

Päivystävän eläinlääkärin tavoittaa soittamalla alla olevaan eläinlääkäreiden päivystysnumeroon. Puhelu yhdistyy tiedotteen jälkeen automaattisesti päivystävälle eläinlääkärille. Päivystysajan ulkopuolella numerossa vastaa automaattitiedote, joka ohjaa asiakkaan ottamaan yhteyttä oman kuntansa kunnaneläinlääkäriin.

Viikonloppuisin sama eläinlääkäri päivystää yleensä koko viikonlopun. Arkisin kunnaneläinlääkäri on usein töissä sekä päivystysvuoroa edeltävän että sitä seuraavan päivän. Tästä syystä toivotaan, että päivystävän eläinlääkärin yöunta ei häirittäisi muilla kuin sellaisia kiireellisiä tapauksia koskevilla soitoilla, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan aamuun.

Virka-aikana kiireellistä eläinlääkäriapua antavat kunkin kunnan omat kunnaneläinlääkärit.

Päivystyksessä potilaalle annetaan tarvittava kiireellinen, ensiapuluontoinen eläinlääkäriapu. Potilas voidaan joutua ohjaamaan päivystyskäynnin jälkeen uudelleen eläinlääkärille jatkohoitoa varten.

Rauman kaupungin ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston alueella päivystävä eläinlääkäri hoitaa sekä suureläimiä että pieneläimiä. Vaativaa hoitoa tarvitsevat pieneläinpotilaat lähetetään tarvittaessa hoidettavaksi pieneläinklinikoille  Raumalle tai vaihtoehtoisesti Turun tai Tampereen seudulle.

Eläinlääkäri perii käynnistä maksun. Eläinlääkärikäynnin hinta muodostuu virkaehtosopimuksen mukaisista käyntimaksusta ja toimenpidemaksusta sekä lääke- ja tarvikekuluista. Jos eläinlääkäri käy eläimen pitopaikassa, lisätään hintaan myös matkakulut. Maksutapoina ovat käteinen ja pankkikortti. Muista maksutavoista pitää sopia etukäteen eläinlääkärin kanssa.

Päivystysaikana käynti- ja toimenpidemaksut ovat 50 – 100 prosenttia virka-aikaisia maksuja korkeammat.