Eläinlääkärien vastaanotot

Kunnaneläinlääkäreiden tehtävänä on kotieläinten terveydenhoito ja sairaanhoito.

Asiakkaiden toivotaan hoitavan ajanvarausasiat ja muut puhelinasiat puhelinaikana. Puhelinajan jälkeen kunnaneläinlääkärit ovat potilastyössä, ja puhelimeen vastaaminen on hankalaa. Tästä syystä toivotaan, että kunnaneläinlääkäreille soitettaisiin puhelinajan jälkeen ainoastaan kiireellisissä, päivystysluonteisissa asioissa.

Puhelinaika arkisin klo 8-9.

Eläinlääkäri perii käynnistä maksun. Eläinlääkärikäynnin hinta muodostuu virkaehtosopimuksen mukaisista käyntimaksusta ja toimenpidemaksusta sekä lääke- ja tarvikekuluista. Jos eläinlääkäri käy eläimen pitopaikassa, lisätään hintaan myös matkakulut. Maksutapoina ovat käteinen ja pankkikortti. Muista maksutavoista pitää sopia etukäteen eläinlääkärin kanssa.