Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveysvalvonta selvittää viranomaisena asuintilojen terveyshaittaepäilyjä, jos asukas ja/tai taloyhtiö eivät omin neuvoin pysty ratkaisemaan ongelmaa.

Sisätiloissa terveyshaittaa voivat aiheuttaa esimerkiksi puutteellinen ilmanvaihto, tupakansavu, lemmikkieläimet, kosteusvaurioista aiheutuva mikrobikasvusto, materiaaleista haihtuvat epäpuhtaudet, haittaeläimet, haju ja melu.

Taloyhtiön asukkaan tai vuokralla asuvan henkilön epäillessä asunnossaan esiintyvän terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä on asiasta syytä olla yhteydessä isännöitsijään, taloyhtiön hallitukseen tai kiinteistön omistajaan. Terveyshaitan selvittämisessä voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntijayrityksiä. Luettelo alan henkilösertifioiduista asiantuntijoista löytyy osoitteesta www.eurofins.fi/expertservices. Terveyshaittaa aiheuttavien rakenteiden korjaamisessa ja suunnittelussa voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntijayrityksiä. Lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvien suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksistä löytyy luettelo osoitteesta fise.fi/patevyysrekisteri.

Asunnontarkastukset ja asunnontarkastuspyyntö-lomake

Terveysvalvonnan henkilökunta antaa neuvoja haitan poistamiseksi tai tarvittaessa tarkastaa asunnon, jos asukas ja taloyhtiö tai kiinteistön omistaja eivät omin neuvoin pysty selvittämään terveyshaittaepäilyä tai poistamaan havaittua terveyshaittaa. Asunnontarkastuspyyntö on toimitettava terveysvalvontaan kirjallisesti. Tarkastuksen perusteella terveysvalvonta voi tarvittaessa edellyttää lisätutkimusten teettämistä asiantuntijayrityksellä ja antaa määräyksiä todettujen terveyshaittojen korjaamiseksi.