Sosiaali- ja terveyspalvelut

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on mm. varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus ja suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta.

Elintarvikevalvontatarkastusten tulokset julkaistaan valtakunnallisen Oiva-järjestelmän mukaisesti.

Elintarvikelain mukainen ilmoitus

Elintarvikkeiden myynti tai valmistus edellyttää ilmoituksen tekemistä terveysvalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Joissakin tapauksissa edellytetään hyväksymisen hakemista huoneistolle. Elintarvikealan yritystoimintaa suunnittelevan on hyvä tutustua elintarvikelainsäädäntöön ja olla yhteydessä terveysvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä huoneiston rekisteröinnistä peritään taksan mukainen käsittelymaksu.

Suosittelemme tekemään ilmoituksen Ruokaviraston ylläpitämän Ilppa-ilmoitusjärjestelmän kautta. ilppa-palvelun kautta tehdyt ilmoitukset ovat toimijalle edullisempia. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvikealan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta tai lopettamisesta. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta myös omat tietonsa. Lisätietoja ilppa-palvelusta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Terveysvalvonnan henkilökunta tarkastaa säännöllisesti elintarvikehuoneistoja, joista peritään maksu. Tarkastuksia tehdään myös asiakasvalitusten johdosta.

Oletko perustamassa elintarvikehuoneistoa? Alle on nostettu asioita, joita ottaa huomioon elintarvikehuoneistoa avattaessa. Runsaasti lisää tietoa huoneiston perustamisesta ja toiminnan vaatimuksista löytyy Ruokaviraston sivuilta (ruokavirasto.fi). Ruokaviraston sivuilta löytyy myös kattavasti tietoa elintarvikeyrityksen perustamisesta ja toiminnasta (ruokavirasto.fi).

Vinkkilista

  • Suunnitteluvaiheessa ensin selvittää tilojen rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus oman kunnan rakennusvalvonnasta.
  • Elintarvikehuoneistojen tilat (myynti, työskentely, tarjoilu, varastointi, lastaus)
  • Pintamateriaalien oltava ehjät, helposti puhtaana pidettävät
  • Vesipisteet ja viemäröinti (käsienpesu, astioiden huolto ja elintarvikkeiden valmistus)
  • Siivousvälinetilat ja -välineet
  • Henkilöstötilat
  • Ilmanvaihto
  • Asiakaskäymälät

Ruokamyrkytykset

Henkilön, joka epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen Raumalla myynnissä olleesta tai tarjoillusta elintarvikkeesta, toivotaan olevan mahdollisimman pikaisesti yhteydessä terveysvalvontaan.

Jos kuluttaja epäilee ostamansa elintarvikkeen olleen virheellinen tai huonolaatuinen, on asiassa syytä olla ensisijaisesti yhteydessä elintarvikkeen myyjään tai valmistajaan. Epäiltäessä, että virhe johtuu raumalaisessa elintarvikehuoneistossa harjoitettavasta toiminnasta tai huoneiston olosuhteista, on asiasta hyvä ilmoittaa myös elintarvikevalvontaan.