Sosiaali- ja terveyspalvelut

Henkilön, joka epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen Raumalla myynnissä olleesta tai tarjoillusta elintarvikkeesta, toivotaan olevan mahdollisimman pikaisesti yhteydessä terveysvalvontaan. Ilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella.

Ruokamyrkytysepäilystä tulisi ilmoittaa terveysvalvonnan lisäksi elintarvikkeen myyneelle tai tarjoilleelle yritykselle, jotta yrityksessä voitaisiin tarvittaessa heti ryhtyä toimenpiteisiin vastaavien tapausten ehkäisemiseksi ja aiheuttajan selvittämiseksi.

Kuluttajan epäillessä saaneensa ruokamyrkytyksen ostamastaan elintarvikkeesta, on kaikki jäljellä oleva elintarvike pakkauksineen syytä säilyttää mahdollisia tutkimuksia varten. Jos yhteyttä terveysvalvontaan ei heti saada esimerkiksi viikonlopun vuoksi, elintarvike voidaan tarvittaessa pakastaa, jos se muussa tapauksessa pilaantuisi.

Ruokamyrkytyksen aiheuttajaa mietittäessä on hyvä muistaa, että useimmiten syömisestä ruokamyrkytyksen oireiden alkamiseen kuluu muutamista tunneista jopa useaan päivään. Tästä syystä on viimeksi syödyn ruoan lisäksi hyvä miettiä myös edellisten päivien aikana syötyjä ruokia.

Terveysvalvonta voi harkintansa mukaan tehdä tarkastuksen jo yksittäisen epäilyn perusteella. Jos terveysvalvonta saa useampia yhteydenottoja, käynnistetään epidemian selvitystyö, jossa on mukana myös terveyskeskuksen henkilökunta. Epidemiaselvitystyön tarkoituksena on hankkia tietoa epidemian aiheuttajasta ja syistä, jotta vastaavilta tapauksilta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa.

Jos elintarvikealan yrittäjä epäilee myymänsä tai tarjoilemansa elintarvikkeen aiheuttaneen ruokamyrkytyksen tai saa yhteydenottoja asiakkailta, jotka epäilevät saaneensa ruokamyrkytyksen, on kaikki epäillyn sairastumisajankohdan aikana tarjolla tai myytävänä olleet ja vielä jäljellä olevat elintarvikkeet syytä säilyttää. Elintarvikealan toimijalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa ruokamyrkytysepäilystä elintarvikevalvontaviranomaiselle.