Sosiaali- ja terveyspalvelut

Talousveden laadun valvonnan tarkoituksena on talousvedestä aiheutuvien sairastumisten ehkäiseminen. Verkostoveden laadun valvonta on jatkuvaa. Terveysvalvonta neuvoo tarvittaessa kiinteistöjen omien talousvesikaivojen veden laadussa.

Talousveden laadun valvonta on osa terveydensuojelulain mukaista valvontaa. Valvonnan keinoina ovat säännöllinen näytteenotto sekä vesilaitosten tarkastukset. Verkostovesien laadusta tehdään vuosittain yhteenvedot.

Kaivovedet

Kaivon omistaja voi halutessaan tutkituttaa veden laadun laboratoriossa. Raumalla talousvesiä tutkii KVVY-Raumalab. Yksityisen talousvesikaivon veden laatu olisi suositeltavaa tutkituttaa vähintään 3 vuoden välein. Jos veden laadussa on todettu puutteita, on laatu syytä tarkistaa useammin.