Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Terveydensuojeluvalvontaa ovat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat sekä yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Terveydensuojelulainsäädäntö edellyttää ilmoituksen tekemistä monista erityyppisistä, yleiseen käyttöön tarkoitetuista huoneistoista. Tällaisia huoneistoja ovat:

 • Yleinen sauna, uimahalli, uimala, kylpylä tai uimaranta
 • Kauneushoitola, jalkahoitola, tatuointiliike, solariumliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai hoitoa. Ei kuitenkaan sellainen huoneisto, jossa harjoitetaan yksinomaan hierontaa tai fysikaalista hoitoa.
 • Kuntosali tai muu liikuntatila
 • Koulu tai oppilaitos
 • Päiväkoti, lastenkoti, vanhainkoti
 • Majoitushuoneisto
 • Lasten ja nuorten kerhotilat
 • Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö ja vastaanottokeskus
 • Muu sellainen huoneisto tai laitos tai toiminta, joka voi aiheuttaa sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoitus on tehtävät viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös huoneiston tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoituksen vastaanottamisesta toimitetaan todistus. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Toimijan vaihtumisesta on myös ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon.

Suosittelemme tekemään ilmoituksen Ruokaviraston ylläpitämän Ilppa-ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilppa-palvelun kautta tehdyt ilmoitukset ovat toimijalle edullisempia. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta tai lopettamisesta. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät terveydensuojeluviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta myös omat tietonsa. Lisätietoja ilppa-palvelusta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Edellä mainitun toiminnan aloittamista suunnittelevan yrittäjän on hyvä olla yhteydessä terveysvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistolle asetut vaatimukset riippuvat huoneiston toiminnasta. Ilmoitusvelvollisten huoneistojen on täytettävä terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sekä Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestyksessä niille asetut vaatimukset. Huoneiston tai toiminnan suunnitteluvaiheessa tai käyttöönoton yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • tilojen riittävyys suunniteltuun toimintaan
 • tilojen rakennusvalvonnallisen käyttötarkoituksen selvittäminen oman kunnan rakennusvalvonnasta
 • ilmanvaihto
 • wc-tilat ja pesutilat ja tarpeen vaatiessa pukeutumistilat
 • toiminnassa tarvittavat vesipisteet ja käsienpesupisteet
 • valaistus
 • siivousvälinevarasto ja siivouskäytännöt
 • pintojen puhdistettavuus
 • pintojen desinfiointi tarpeen vaatiessa
 • talousvesi

Terveysvalvonnan henkilökunta tekee säännöllisesti tarkastuksia ilmoitusvelvollisiin huoneistoihin (valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset). Tarkastukset ovat maksullisia. Tarkastuksilla seurataan esimerkiksi yleisten saunojen, pesutilojen ja liikuntatilojen puhtautta sekä koulujen ja päiväkotien sisäilman laatua sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.