Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tupakkavalvonnan tavoitteena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta.

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Kaikkien tupakkatuotteita myyvien toimijoiden pitää hakea kunnalta vähittäismyyntilupa. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Tupakan myyntipaikkoja tarkastetaan säännöllisesti. Myyntipaikkojen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi myyntiluvan haltija maksaa vuosittaisen valvontamaksun.

Tupakkatuotteita ja muita nikotiinipitoisia tuotteita ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaille.

Kunta valvoo alueellaan myös tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinia sisältävien lääke-valmisteiden myyntiä. Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että kunta on myöntänyt elinkeinonharjoittajalle hänen hakemansa vähittäismyyntiluvan.