Syvärauma

Syvärauman asuinalue

Syvärauman ruutukaava-alue on rakentunut yli sadan vuoden aikana kirjavaksi, mutta harmoniseksi kokonaisuudeksi. Alueen eteläpuolella sijaitsee Rauman suurin pienvenesatama, Syväraumanlahti.

Suorien katujen varsille ryhmittyneen Syvärauman pientaloalueen rakennuskanta kattaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun kaikki vuosikymmenet. Alueen talot kertovat raumalaisesta esikaupunkiasumisesta yli sadan vuoden ajalta.

Syvärauma on entistä maalaiskunnan aluetta, joka liitettiin Rauman kaupunkiin vuonna 1954. Syvärauma on vanhaa vapaasti sijoittunutta mäki- ja ranta-asutusta, rakennuskaavan mukaista järjestettyä asutusta ja kaupungin laatiman asemakaavan mukaista uutta rakennuskantaa. Myös kooltaan ja muodostaan rakennukset ovat vaihtelevia.

Syvärauman asuinalue Syvärauman asuinalue Syvärauman asuinalue Syvärauman asuinalueSyvärauman asuinalue Syvärauman asuinalue Syvärauman asuinalue Syvärauman asuinalue