Toimipaikat

Meriristin iltapäivätoiminta

Varhontie 14

26200 Rauma

044 793 5167

meriristinipk@rauma.fi