Tuomoniemi

Merenläheisyydessä oleva Tuomoniemen pientaloalue on rakentunut 2000-luvun aikana.

Alueen talot edustavat tyypillistä 1900- ja 2000 -lukujen vaihteen lähiöomakotirakentamista. Talot ovat 1- ja 1½ -kerroksisia lautaverhottuja, rapattuja ja tiilipintaisia. Alue on rakentunut kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Merellisyys näkyy alueen nimistössä.

Tuomoniemen asuinalueen omakotitaloja limittäin. Tuomoniemen asuinalueen katunäkymä. Tuomoniemen asuinalueen taloja ja autokatoksia.