Tuomoniemi

Tuomoniemen asuinalue

Merenläheisyydessä oleva Tuomoniemen pientaloalue on rakentunut 2000-luvun aikana.

Alueen talot edustavat tyypillistä 1900- ja 2000 -lukujen vaihteen lähiöomakotirakentamista. Talot ovat 1- ja 1½ -kerroksisia lautaverhottuja, rapattuja ja tiilipintaisia. Alue on rakentunut kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.  Merellisyys näkyy alueen nimistössä.

Tuomoniemen asuinalue Tuomoniemen asuinalue Tuomoniemen asuinalue