Työ ja yrittäminen

Kesätyöseteleiden hakuaika alkaa 1.2.2024. 

Vuonna 2024 kesätyöseteleitä myönnetään vuosina 2003-2008 syntyneille raumalaisille tai Raumalta kotoisin oleville nuorille. Kesätyöseteli varataan täyttämällä sähköinen hakulomake (Ohjeet-otsikon alla).

Vuoden 2024 kesätyöseteleiden varausaika alkaa torstaina 1.2.2024. Ensimmäiset kesätyösetelit astuvat voimaan keskiviikkona 7.2., jolloin kaikki siihen mennessä kesätyöseteleitä hakeneet saavat sähköpostitse varausvahvistuksen tai jonopaikan. Jatkossa  7.2.  jälkeen varaukset tai mahdolliset jonopaikat vahvistetaan kerran viikossa.

 • Huhtikuussa keskiviikkona 3.4., 10.4. , 16.4. ja 24.4. Tällöin sähköpostiin kilahtaa tieto varauksesta tai jonopaikasta.

Seteleitä myönnetään yksi kappale per nuori, yhden setelin arvo on 400 euroa.

Huomaathan, ettei sinulla voi olla päällekkäin kesätyösetelin kanssa Kesäyrittäjäohjelman myöntämää tukea.

Ohjeet

Kesätyösetelin hakeminen

Kesätyöseteli varataan täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakulomakkeelle pääset tästä: https://hakemukset.hakosalo.fi/rauma/S59ABRZMPW

Hakuaika on käynnissä niin kauan, kunnes kaikki setelit ovat menneet käyttöön, enintään kuitenkin 31.5.2024 asti. Setelit myönnetään hakujärjestyksessä.

 • Huhtikuussa keskiviikkona 3.4., 10.4. , 16.4. ja 24.4. 

Sinulla tulee olla henkilökohtainen, toimiva sähköpostiosoite, jotta saat varauksen tehtyä. Ethän käytä esimerkiksi vanhempien sähköpostitunnuksia. Setelit jaetaan hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Kun varauksesi on käsitelty, sinulle ilmoitetaan siitä sähköpostilla. Jos hakijoita on enemmän kuin kesätyöseteleitä, syntyy jonotuslista. Myös jonotuslistalaiset saavat ilmoituksen sähköpostitse.

Kun varauksesi on käsitelty, sinulle ilmoitetaan hakemuksesi käsittelystä sähköpostilla. Sen jälkeen saat viikon sisällä viestiä, onko seteli varattu sinulle vai oletko jonossa. Varaukset tai mahdolliset jonopaikat vahvistetaan kerran viikossa.

Setelin varaus on voimassa kolme (3) viikkoa kerrallaan. Jos kesätyöpaikkaa ei löydy kolmen viikon varausjakson aikana, varauksesi peruuntuu. Varauksen peruuntumisen jälkeen siirryt jonotuslistalle. Jonotuslistalla ovat myös ne henkilöt, jotka eivät saaneet kesätyöseteliä. Jonotuslista on kiertävä.

Kesätyösetelin jonotus

Jos kaikki kesätyösetelit ovat varattuina, saat hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostilla ilmoituksen, jossa kerrotaan, että olet jonossa. Vapautuvat setelit tarkistetaan aina kolmen (3) viikon välein, jos kaikki setelit ovat varattuna.

 • Saat erillisen ilmoituksen sähköpostitse, jos sinulle vapautuu seteli käyttöön. Muista myös tarkistaa roskapostikansiosi!
  Jos viestiä ei tule, se tarkoittaa, että olet edelleen jonossa. Tarkempaa tietoa jonopaikasta ei voida antaa, koska tilanne elää seteleiden osalta koko ajan.

Kuka voi hakea kesätyöseteliä?

 • Tukea myönnetään vuosina 2003–2008 syntyneille raumalaisille tai Raumalta kotoisin oleville nuorille
 • Sama nuori ei voi työllistyä sekä kesätyösetelillä, että kaupungin kesätöihin tai kaupungin tukemaan kesäyrittäjätoimintaan.
 • Seteleitä myönnetään yksi kappale per nuori, yhden setelin arvo on 400 euroa. Yritys voi palkata kuitenkin useamman nuoren, jolla on kesätyöseteli käytössään.

Kesätyön kesto ja palkkaus

 • Työnantaja valitsee työntekijän ja huolehtii työnantajavelvollisuuksista.
 • Kesätyösetelillä suoritettu työ kestää vähintään neljä viikkoa ja työaika on vähintään 30 tuntia viikossa (6 h / pv + 30min ruokatauko / pv eli yhteensä 120 tuntia).
 • Työaika voi ajoittua myös useammalle kuin neljälle viikolle, esim. 15 h / vk kahdeksan viikon ajan (yhteensä 120h).
 • Nuorelle tulee maksaa palkka kyseessä olevan alan työehtosopimuksen mukaisesti. Näissä perusteissa määritellyltä työsuhteen vähimmäisajalta palkan tulee olla vähintään 800 euroa.
 • Seteli tulee tilittää viimeistään 30.9. mennessä ohjeiden mukaisesti. Ohjeet toimitetaan työnantajalle kesätyötuen varausvahvistuksen yhteydessä sähköpostitse.

Kuka voi toimia työnantajana, mistä voin hakea kesätyösetelillä työtä?

 • Työnantajan tulee olla raumalainen yritys tai yhdistys. Raumalla toimivat yritykset joiden kotipaikka on muualla, voivat myös toimia työnantajina, kun yritys palkkaa raumalaisia nuoria Raumalla tai raumalaisen muualle muuttaneen opiskelijan, joka palaa kesäksi työhön Raumalle
 • Työnantajana ei voi toimia pääasiallisesti yksityinen henkilö, kunta tai valtio. Esimerkiksi kesäyrittäjyystoiminnassa nuori voi tarjota palveluita yksityisille kotitalouksille. Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, säätiö tai seurakunta
  • Raumalaiselle yksityishenkilölle voidaan kuitenkin poikkeuksesta myöntää tukea, jos työntekijä palkataan lapsiperheeseen lastenhoidon järjestämiseksi tai vanhus-ja vammaisperheeseen avustajan tehtäviin. Yksityishenkilö ei voi kesätyöpaikkatuella palkata omaa tai (avo-/avio-) puolisonsa lasta
 • Myöskään Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelmaan valittu ei voi käyttää kesätyöseteliä.

Kesätyösetelin käyttö

 • Kun löydät sopivan työpaikan ja saat sen, täyttäkää työnantajan kanssa yhdessä sähköinen lomake, johon olet saanut linkin kesätyösetelin varausvahvistuksen yhteydessä. Muistakaa täyttää lomake siihen päivämäärään mennessä, johon setelivaraus on voimassa!
 • Kun työnantajan lomake on käsitelty ja hyväksytty, sopimus kesätyötuesta ja kesätyöseteli toimitetaan työnantajalle ja nuorelle sähköpostilla. Sähköpostin mukana työnantajalle toimitetaan lisäohjeita ja ohjeet kesätyötuen maksatukseen hakemiseksi.
 • Kesätyöjakson jälkeen työnantaja tekee sinulle työtodistuksen ja lähettää vaadittavat liitteet maksatushakemuksen yhteydessä kaupungille.
 • Jos kesätyöpaikkaa ei löydy varausajanjakson aikana, palautuu jonotuslistalle. Lista on kiertävä.

HUOM! Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus ennen kesätyöjakson alkua. Muista antaa työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.

Kesätyöpaikkatukea ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

 • Maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla, hän ei voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella.
 • Yksityishenkilö ei voi kesätyöpaikkatuella palkata omaa tai (avo-/avio-) puolisonsa lasta
 • Kesätyöpaikkatukea ei välttämättä voida myöntää, mikäli palkkoja joudutaan maksamaan palkkaturvan kautta tai tukea hakevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on verovelkaa tai maksuhäiriöitä (harkinnanvarainen)

Epäselvissä tilanteissa Rauman kaupunkikehitysyksikkö tulkitsee myöntöperusteita.