Lääkäriksi Raumalle

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa voit tehdä töitä perusterveydenhuollossa vastaanottotyössä (kiireetön ja kiirevastaanotto), neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, vanhuspalveluissa, päihdeklinikalla, geriatrisella poliklinikalla, palliatiivisella poliklinikalla sekä työterveyshuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa unohtamatta sairaalaosastojamme, kotisairaalaa taikka suun terveydenhuoltoa.

Erikoissairaanhoidon vastaanottotoimintaa on ihotautien, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lasten ja nuorten, naistentautien sekä sisätautien poliklinikoilla. Operatiivisilla aloilla polikliinista kirurgiaa on kehitetty laaja-alaisesti.

YEK-palvelu ja erikoistumiskoulutukset

YEK-palvelu ja erikoistumiskoulutukset räätälöidään yksilöllisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutusta sekä meetingejä järjestetään säännöllisesti, ja perehdytys sekä seniorituki ovat kattavia.

Erikoistumispalvelut mahdollisia seuraavilla erikoisaloilla:

  • geriatria (1v)
  • lastentaudit (3 kk yleislääketieteeseen)
  • sisätaudit (1v)
  • työterveyshuolto
  • yleislääketiede