Kansainvälistyminen

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMISNEUVONTAA

TEAM FINLAND

http://team.finland.fi
Aluekoordinaattori   Mirja Hinkkanen, puh.  0295 022 110,  mirja.hinkkanen@ely-keskus.fi
Senior Advisor Jouko Hautamäki, puh.  044 712 4133, jouko.hautamaki@tekes.fi

FINPRO

http://www.finpro.fi
Aluepäällikkö Jukka Lohivuo, puh.  050 438 0042, jukka.lohivuo@finpro.fi

GROWING YOUR BUSINESS –VERKOSTO

http://www.satamittari.fi/growing-your-business-verkosto-0
Projektipäällikkö Jaana Määttälä, Puh.  050 438 999, jaana.maattala@utu.fI

KANSAINVÄLISTYMISEN TYÖKALUJA

INNOVAATIOSETELI                                          https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

TEAM FINLAND EXPLORER                              https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/tf-explorer/

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT                http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi