Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa

Raumalaisten yksinyrittäjien sähköinen tukihaku on käynnissä

Raumalaiset yksinyrittäjät voivat hakea sähköisesti Rauman kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Tarkista kattavammat lisätiedot tästä ohjeesta.

Avustusta voi hakea Rauman kaupungilta yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Raumalla toimiva päätoiminen yrittäjä, jonka YTJ-rekisterin mukainen kotipaikka on Rauma.  Toiminnan oikeudellisella muodolla ei ole merkitystä. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välisenä aikana. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tähän kuuluvat myös freelance-muotoiset yrittäjät. Tuen ehtona on yrittäjän osoittama merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronavirustilanteen takia.

Tukea voi hakea osoitteessa:

https://hakulomake.hakosalo.fi/rauma/LXD9YVYVF5

HUOM! Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Palveluun tulee tunnistautua yksityishenkilön mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksella – ei yrityksen. Huomaathan myös, että Internet Explorer -selainta ei tueta tietoturvasyistä. Suosittelemme käyttämään esimerkiksi Google Chromea. Tutustu ennalta avustuksen ehtoihin ja lisätietoihin.

Tuen hakua varten yksinyrittäjältä pyydetään muun muassa seuraavat tiedot

 • Vahvaan tunnistautumiseen tarvittavat pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole
 • YEL-vakuutusnumero
 • Yritystoiminnan aloitusajankohta
 • Pankkiyhteys (IBAN)
 • Tiedot julkisten tahojen yrittäjälle mahdollisesti myöntämästä de minimis -tuesta kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana: tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa ja myöntämispäivämäärä. Jos kyseessä on ollut de minimis -tuki, siitä on ilmoitettu tukipäätöksessä.(esim. starttiraha, ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämistuet ja eräät Finnveran rahoitustuotteet)
 • Viimeisin tilinpäätös tai viimeisin veroilmoitus (sähköisenä liitteenä)
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet kuukausittain 2020 (sähköisenä liitteenä)
 • Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (sähköisenä liitteenä)

Hakemukset hyväksyy ja käsittelee Raumalla kaupunkikehitys. Hyväksytty hakemus tarkoittaa sopimussuhteen syntymistä tukea hakeneen yrittäjän ja Rauman kaupungin välille. Mikäli avustushakemukseen annetaan kielteinen ratkaisu, se tehdään muutoksenhakukelpoisena hallintopäätöksenä.

Tukihakemusta tehdessä tulee muistaa seuraavat asiat

 • Tuki haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisen kotipaikan mukaan – yrityksen kotipaikka voi olla eri kuin yrittäjän kotipaikka.
 • Hakemukseen tulee liittää yrityksen verovelkatodistus, jonka saa OmaVero-palvelusta tai tilaamalla verohallinnosta.
 • Hakemuksesta tulee ilmetä liikevaihto myös 16.3.2020 jälkeen. Jos kirjanpito ei ole vielä valmis, liikevaihdon vähentyminen koronakriisin takia tulee osoittaa pankin tiliotteella tai muulla asiakirjalla.
 • Yksinyrittäjätukea ei voi saada, jos yrityksellä on työntekijä. Siinä tapauksessa tukea haetaan ELY-keskuksesta
 • Hakemuksessa tulee kertoa, mihin kiinteisiin kuluihin tuki käytetään.

Valtio tukee yksinyrittäjiä yhteensä 250 miljoonalla eurolla. Tukihakemusten käsittelystä ja hyväksymisestä vastaavat kunnat. Valtion tuki annetaan kunnille valtionosuuksien muodossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Rauman kaupungille 1 640 000 euroa valtionavustusta käytettäväksi Rauman kaupungin yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Summa perustuu yksinyrittäjien lukumäärään.