Työ ja yrittäminen

Rauman kaupunki myöntää raumalaisille toimijoille tapahtumatukea, jota toimija voi käyttää vuoden 2023 aikana tapahtuman järjestämiseen Rauman kaupungin alueella.

Rauman kaupunki myöntää tapahtumatukea tapahtumajärjestäjille, jotka tuottavat Raumalle yleisötapahtuman ja/tai tapahtumia. Etusijalla ovat tapahtumat, jotka edistävät Rauman kaupungin strategian toteutumista sekä kaupungin pito-, veto- ja valovoimaa. Erityisesti vuoden 2023 haussa toivomme tapahtumia, jotka ovat suunnattu lapsiperheille sekä lapsille ja nuorille.

Tapahtuman tarkoituksena tulee olla saada ihmiset liikkeelle ja kasvattaa Rauman elinvoimaa tuoden kävijöitä palveluiden pariin ja kohtaamaan toisiaan. Tavoitteena on löytää uusia tapahtumakonsepteja, joita yrittäjät ja muut toimijat yhdessä verkostoineen lähtisivät toteuttamaan monipuolisille kohderyhmille ja mahdollisesti niin, että tapahtuma on toistettavissa tulevinakin vuosina.

Tapahtumilla on tutkitusti positiivinen vaikutus kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan sekä sen aluetalouteen. Tapahtumatuen tarkoituksena onkin mahdollistaa kaupungin palvelu- ja matkailualan yrityksille sekä tapahtuma-alan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistäen asiakasmäärien kasvua ja samalla houkutella Raumalle uusia kävijöitä sekä matkailijaryhmiä. Samalla tapahtumat lisäävät paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä ja pitovoimaa alueella.

Tapahtumatukea koskevat hakemukset käsitellään kaupunkikehitysyksikössä, ja hakemukset viedään päätettäväksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tapahtumatuen myöntämisen ehdot.

Tapahtumatukeen varattu summa on yhteensä enintään 50 000 euroa. Kaupungin tapahtumatuki on harkinnanvarainen, ja yhtä tapahtumaa kohti voidaan myöntää yksi avustus.

Tapahtumatuen hakuaika alkoi keskiviikkona 15.2. ja päättyy sunnuntaina 12.3.

Rauman kaupungin tapahtumatuen myöntämisperusteet 2023

Hakemuslomake osoitteessa webropolsurveys.com

Tapahtumatuki-info 1.3.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumatukea koskevaan infotilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.3. kello 17 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua Teamsin välityksellä tai paikan päällä Knuutinpojassa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.2. osoitteessa: https://www.lyyti.in/Tapahtumatukiinfo_2064