Uotila

Uotila sijaitsee keskustan läheisyydessä, kolmisen kilometriä itään, luonnonläheisellä, mutta samalla historiallisesti kerrostuneella alueella. Uotilan kylä on perustettu mitä ilmeisimmin jo 1200-luvun aikana. Tällöin kylä koostui kuitenkin vasta yhdestä tai kahdesta talosta. Kylässä tiedetään olleen 1560–1570-luvuilla 8-11 taloa. Keskiaikainen kylätontti sijaitsi Uotilan vanhantien varrella Pomppustentien risteyksen alueella sen länsipuolella. Rakennuskanta alkoi merkittävästi kasvaa ilmeisesti vasta 1900-luvun puolivälin paikkeilla. Kaupungin läheisyys vaikutti Uotilan vanhan kyläraitin muutokseen, joka alkoi 1900-luvun jälkipuolella muistuttaa enemmän melko tyypillistä taajama-aluetta liikerakennuksineen.

Uotilan vanhan kylän ja sen kyläraitin alueella on vanha rakennuskanta huomioitu maakunnallisesti merkittäväksi. Vanhempaa rakennuskantaa kuvaa suurelta osin pienimuotoisuus ja vaatimattomuus. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alue olisi merkityksetön. Pääraitin pohjoispuolella olevalla mäkisellä alueella on runsaasti pienimuotoista melko vapaasti maaston muotoja seurailevaa rakennuskantaa, joka muodostaa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen melko viehättävän kokonaisuuden.

Nikulanmäen, Nikulan, Peränikulan ja Kallionikulan omakotialueet ovat rakentuneet 1960-luvun lopusta aina nykypäivään asti. Kallionikulan alueella on edelleen runsaasti vapaita omakotitontteja.

Lähipalveluina ovat koulu, kauppa ja apteekki.

Uotilan asuinalueen omakotitaloja. Uotilan asuinalue, Kantanikulantie. Uotilan asuinalueen omakotitaloja.