Aittakarinkadun kiertoliittymän kutsukilpailu

Rauman kaupunki kutsuu taiteilijat osallistumaan Aittakarinkadun kiertoliittymän taideteoksen hankintaan. Kutsuttuna ovat taiteilijat: Talvikki Lehtinen & Ensio Härkönen, Tapio Haapala, Laura Lehenkari.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja kevytkutsukilpailua koskevia sääntöjä sekä seuraavia määräyksiä.

Kilpailun tarkoituksena on löytää kiertoliittymään teos tai teoskokonaisuus, joka aiheeltaan sopii käyttötarkoitukseen. Kiertoliittymä sijaitsee Rauman kaupungin eteläisellä sisääntuloväylän (Hankkarintie) ja keskustaa kiertävien kehäväylien (Aittakarinkatu, Vähämaanpuisto) solmukohdassa. Liittymän alue on vilkkaasti liikennöity ja valtakunnallinen erikoiskuljetusreitti. Erikoiskuljetusreittiä käyttävät ylipitkät, ylipainavat ja ylileveät kuljetukset. Erikoiskuljetusreitti on itä-eteläsuunta eli keskiosan lounaskulman tulisi olla erikoiskuljetusreitin ehdot täyttävä.
Alue on myös osana kaupungin ”Merellisiä reittejä” konseptisuunnittelua, jossa haetaan kiinnostavia reittejä ja tarinoita keskustasta merelle. Alueelle sijoittuu tarina pususillasta. Tätä tarinaa voi käyttää teoksen tausta-aineistona halutessaan.

Katualueen ympäröivä maankäyttö on yleisten rakennusten korttelialuetta, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä puistoa. Alueen kaakkoiskulmassa sijaitsevan matalan koulurakennuksen tilalle on uudessa asemakaavaehdotuksessa varattu alue uimahallin ja urheiluhallin rakentamiseksi.

Valmis teos sijoitetaan paikalleen syksyllä 2018.

Lisätietoja kilpailusta antaa suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja. Taiteilijat voivat esittää kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä 13.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen riikka.pajuoja@rauma.fi. Kysymyksiin vastataan 31.10. mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun nettisivulla.

 

Kysymykset ja vastaukset liittyen Aittakarinkadun taidekilpailuun:

1. Pohjapiirustuksessa näkyy keskiympyrän ympärillä kehä (näyttää kiveykseltä), lasketaanko 16 m. halkaisija-mitta keskimmäisestä ympyrästä vai lasketaanko tähän mukaan myös tämä kehä? Onko siihen jo suunniteltu jotain kiveystä, miltä matkalta?

Vastaus: 16m halkaisija on keskimmäinen, taideteokselle varattu alue. Sen ulkopuolelle jää 2m leveä kaistale nupukiveystä, joka on punertavaa luonnonkiveä.

 

2. Voisiko merellisiä tarinoita- teemasta saada lisätietoa, esimerkiksi juurikin mainitusta pusu-sillasta? Pdf- tiedostossa on vain yksi sivu jossa kerrotaan yleisesti merellisistä tarinoista.

Vastaus: Liitetiedostoihin lisätty Merellisien reittien konseptisuunnitelmasta Pususilta-dia, jossa näkyy kuvia sillasta.