Vapaa-aika ja liikunta

Hakuajat

Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavina 31.3.2023 klo 15.00 mennessä.

Sivistysvaliokunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 Rauma, puhelin 02 834 5000. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä sivistystoimialan toimijalta. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omalle yksikölle. Sekä toiminta-avustuksen että kohdeavustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 50 prosenttia toteutuneista menoista. Pienin jaettava avustussumma on 400 euroa.

Toiminta-avustus

Kulttuurin toiminta-avustusta voivat hakea kulttuurityötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Rauma, joiden toiminta sijoittuu Raumalle ja joiden toiminta ei liity Rauman kansalaisopiston tai Rauman musiikkiopiston toimintaan tai muun kaupungin avustaman laitoksen toimintaan.
Toiminta-avustusta myönnettäessä tarkastellaan hakijan toiminnan laajuutta: jäsenmäärä, kokoontumiskerrat, palkattujen työntekijöiden määrä, yleisötapahtumien ja niiden osallistujamäärät, jäsenhankinta sekä koulutus ja mahdolliset palkinnot ja muut huomionosoitukset sekä mahdollisuuksia omatoimiseen varainkeruuseen vakiintuneen toiminnan puitteissa. Omarahoitus on avustuksen saannin ehto.

Toiminta-avustusta ei myönnetä toimitilan vuokriin tai laitehankintoihin, ellei siihen ole erityisiä perusteluja. Toimiston vuokraan tukea ei myönnetä.

Mikäli yhdistykselle tai yhteisölle myönnetään toiminta-avustus, sille ei myönnetä kohdeavustusta tapahtumaan, jonka voidaan katsoa liittyvän sen vuosittaiseen perustoimintaan. Tällaisiksi tapahtumiksi katsotaan vuosittaiset juhlat, konsertit ja näyttelyt.

Kohdeavustus

Kulttuurin kohdeavustusta voivat hakea raumalaiset yhdistykset, ryhmät sekä yksityishenkilöt, jotka edistävät ja harjoittavat kulttuuritoimintaa Raumalla.

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka

  • lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Raumalla
  • lisäävät kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurin saavutettavuutta Raumalla
  • lisäävät eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä
  • huomioivat lapset ja nuoret
  • edistävät kaupungin strategisia tavoitteita
  • eivät rajoita osallistumista jäsenyyden, kutsun tai näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kohdeavustusta ei myönnetä

  • tilaisuuksiin, jotka liittyvät yhdistyksen tai yhteisön vuosittaiseen perustoimintaan
  • toimintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on varainkeruu ja taloudellinen voitto
  • matkakuluihin tai tapahtumakustannuksiin toisella paikkakunnalla
  • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä opinnäytetöihin.

Mikäli avustuksen käyttötarkoitus tai tapahtuman sisältö, toteutus tai laajuus oleellisesti muuttuu, on avustuksen saajan viipymättä oltava yhteydessä avustuksen myöntäneeseen tahoon.