Nuorisotiedotus

nuori, puomi, jalat, jalka

Nuorten tiedotus- ja neuvontapalvelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyö tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Koulun nuorisotiedotukseen osallistuvat yläkoulujen oppilaista kootut vertaisnuorisotiedottajat, Nuotit, jotka toimivat yhteistyössä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuotit osallistuvat myös toiminnan kehittämiseen.  Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ennalta ehkäisevää nuorisotyötä, jota Raumalla toteutetaan Kuulkkast Ny!” -neuvontapisteellä sekä vertaisnuorisotiedottajaryhmän kanssa.

Henkilökohtaista palvelua saa Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteestä KuulkkastNy!, mikä sijaitsee Kuovin nuorisotalolla. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse nuortentiedotus@rauma.fi.