Nuorisotoiminta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista harrastetoimintaa ja mukavaa yhdessäoloa kivan tekemisen kanssa.  Tavoitteena on auttaa heitä löytämään ja toteuttamaan omia vahvuuksiaan  Kuovin nuorisotalolla ja Lapin Työväentalolla järjestettävissä avoimissa illoissa ja kerhoissa sekä leireillä. Nuorisopalvelut  tukee nuorten  vaikuttamismahdollisuuksia omiin asioihinsa lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston toiminnan avulla sekä antaa mahdollisuuden päästä lyhytaikaiseen kesätyöhön nuorten työviikoilla.  Kaikki toiminta perustuu oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen, turvallisuuteen, väkivallattomuuteen sekä ehdottomaan päihteettömyyteen. Lapset ja nuoret osallistetaan heille järjestetyn toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisuuksiensa mukaan.