Nuorten työpaja

Nuorten työpaja, kuljetus

Nuorten työpajassa pyritään parantamaan nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajan eri osastoilla (media-, puu-, metalli-, sisustus- ja palvelutyöosastot) opetellaan erilaisia työtaitoja mestari-kisälli- ja tekemään oppimisen -metodeilla. Työpaja tarjoaa myös vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli toisen asteen opinnot ovat keskeytyneet tai keskeytymässä.

Pajalle tullaan työnvälityksen, sosiaalitoimen sekä muiden paikallisten toimijoiden kautta. Suoralla yhteydenotolla yksilövalmentajiin voi tulla myös haastatteluun. Työsopimuksen määrittelee aina lähettävä taho. Kyseeseen voi tulla työvoimahallinnon harjoittelu, opiskelijan työssäoppimisjakso tai kaupungin määräaikainen työsopimus.

Työpajan menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään nuoren työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan arjenhallintaa ja oman elämän suunnittelua.

Pajan palvelut ovat kaupungin sekä yksityisten ja yritysten käytössä.

Nuorten työpajan osastot ovat

  • media
  • metalli
  • puu
  • sisustus
  • palvelu, joka sisältää kuljetuspalvelut sekä Cafe Käpälän, Cafe Tassulan ja uimahallin kahvilapalvelut
  • starttivalmennus

Työ- ja yksilövalmentajat:

Blomroos Marko

työvalmentaja, metallityöosasto

02 834 4567

marko.blomroos@rauma.fi

Koski Erja

työvalmentaja, sisustustyöosasto

02 834 7295

erja.koski@rauma.fi

Mattila Johanna

työvalmentaja, starttivalmennus

02 834 3294

johanna.b.mattila@rauma.fi

Pohjola Noora

työvalmentaja, palvelutyöosasto

02 834 3249

noora.pohjola@rauma.fi

Riihimaa Elisa

työvalmentaja, palvelutyöosasto

02 834 3244

elisa.riihimaa@rauma.fi

Ruusuranta Ari

työvalmentaja, puutyöosasto

02 834 4566, 044 793 4566

ari.ruusuranta@rauma.fi

Salonen Kai

työvalmentaja, mediatyöosasto

02 834 3268

kai.salonen@rauma.fi

Suominen Tuija

työvalmentaja, palvelutyöosasto

02 834 3253

tuija.suominen@rauma.fi

Mattsson Linda

yksilövalmentaja, starttivalmennus

02 834 7296

linda.mattsson@rauma.fi

Salo Johanna

yksilövalmentaja

02 834 4564

johanna.salo@rauma.fi

Tuominen Hannu

yksilövalmentaja

044 350 6550

hannu.tuominen@rauma.fi

Puska Päivi

valmennuskoordinaattori, työpajan esimies

02 834 7297

paivi.puska@rauma.fi

Varjo Jari

musiikkivalmentaja

044 403 6153

jari.varjo@rauma.fi