Vermuntila

Vermuntilan kylä sijaitsee valtatie 8:n itäpuolella Rauman eteläosassa. Keskustaan matkaa on noin 12 kilometriä. Kylä kuuluu maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Maisemallisesti alue on kaunista maalaismaisemaa, jossa vanhempi rakennuskanta sijoittuu nauhamaisesti teiden varsille.

Vermuntilan kylä on yksi Rauman alueen vanhimpia ja perustettu ennen vuotta 1300. Ensimmäiset kirjalliset maininnat kylästä ovat vuodelta 1476. Vuonna 1571 Vermuntilassa oli neljä taloa. Isovihan aikana (1713–1721) venäläisjoukot polttivat kylän pahoin.

Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

Vermuntilan asuinalue, etualalla peltoa.