Yhteisöjen avustukset ja eläkeläisyhdistysten toiminta-avustukset

Muiden kuin em. yhteisöjen avustushakemukset ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustushakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2. Avustuslomakkeita saa kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2. Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Minna Liikanen, puh. 040 180 9795.

Hakemukset on jätettävä viimeistään perjantaina 29.5.2020 klo 15.00 mennessä.