Yhteisöjen avustukset ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustukset

Nämä hakemukset on mahdollista toimittaa sähköisenä, Suomi.fi-tunnistautuminen

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus vuodelta 2023
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024
  • toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista

Kaupungin myöntämien yhteisöavustusten ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustusten hakemukset toimitetaan sähköisesti kaupunginhallitukselle. Sähköiset lomakkeet löytyvät osoitteesta rauma.fi/sahkoisetlomakkeet. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisenä, paperinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Rauman kaupunki, kaupunginhallitus, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2.

Lisätietoja antaa järjestökoordinaattori Janne Rantala puh. 044 403 7776.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 28.3.2024 klo 16.00 mennessä.