Yhteisöjen avustukset ja eläkeläisyhdistysten toiminta-avustukset

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus vuodelta 2020
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
  • toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista
  1. Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Steniuksenkatu 2, PL 283, 26101 Rauma. Hakemuslomakkeita sekä avustusten myöntämisen ohjeet saa kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista sekä www.rauma.fi/avustukset.Lisätietoja antaa taloussihteeri Jenni Eeva, puh. 044 403 2615. Kuoreen tulee laittaa merkintä ’Soten toiminta-avustushakemus’.
  2. Muiden kuin edellä mainittujen yhteisöjen avustushakemukset ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustushakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2. Hakemuslomakkeita saa kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2 sekä www.rauma.fi/avustukset.Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Minna Liikanen, puh. 040 180 9795.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 30.4.2021 klo 15 mennessä kaupunginhallitukselle, osoitteeseen Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA tai kirjaamo@rauma.fi.