Yhteisöjen avustukset ja eläkeläisyhdistysten toiminta-avustukset

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus vuodelta 2021
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022
  • toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista
  1. Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Steniuksenkatu 2, PL 283, 26101 Rauma. Hakemuslomakkeita sekä avustusten myöntämisen ohjeet saa kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista sekä www.rauma.fi/avustukset.Lisätietoja antaa taloussihteeri Jenni Eeva, puh. 044 403 2615. Kuoreen tulee laittaa merkintä ’Soten toiminta-avustushakemus’.
  2. Muiden kuin edellä mainittujen yhteisöjen avustushakemukset ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustushakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2. Hakemuslomakkeita saa kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2 sekä www.rauma.fi/avustukset.Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Minna Liikanen, puh. 040 180 9795.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 31.3.2022 klo 16 mennessä kaupunginhallitukselle, osoitteeseen Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2.