Yhteystiedot

Hokkanen Päivi

talouspäällikkö

Tel 044 793 3233

paivi.hokkanen@rauma.fi

Unit: Kasvatus ja koulutus

Responsibilities:

kasvatus- ja opetusviraston yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävät, kasvatus- ja opetuslautakunnan sihteeritehtävät