Saarinen Hanna lastenneuvola

terveydenhoitaja; Peränikula, Nikulanmäki, Kolla, Nihattula, Tarhurinpolku, Tarvola

Puh. 044 403 2023

Yksikkö: Lastenneuvola