Hankkeessa mukana

Uotilan puukoulun ja -päiväkodin hankesuunnitelma tehtiin poikkihallinnollisesti vuonna 2022.

Valmistelutyöhön osallistuivat

  • Tekninen toimiala
  • Sivistystoimiala
  • Konsernipalvelut
  • Ulkopuoliset konsultit

Myös lapsia osallistettiin – MITEN?