Kaupunki ja hallinto

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020.
Selostetta on viimeksi päivitetty 17.9.2020.
Rauman kaupungin verkkopalvelu on julkaistu 19.12.2016.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten rauma.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Seloste koskee Rauman kaupungin verkkosivustoa ja samalla julkaisujärjestelmällä toteutettuja erillis- ja kampanjasivustoja:

rauma.fi
visitrauma.fi
rauma.fi/jatehuoltolaitos
rauma.fi/joulu
rauma.fi/kansalaisopisto
rauma.fi/kirjasto
rauma.fi/museo
rauma.fi/musiikkiopisto
rauma.fi/nuortenrauma (nuortenrauma.fi)
rauma.fi/pitsiviikko (pitsiviikko.fi)
rauma.fi/raumalace (raumalace.fi)
rauma.fi/raumanvesi
rauma.fi/sammallahdenmaki (sammallahdenmaki.fi)
rauma.fi/taidemuseo (raumantaidemuseo.fi)
rauma.fi/tapahtumat
rauma.fi/vanharauma (vanharauma.fi)

Verkkopalvelusta vastaa Rauman kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut. Sivustojen tekninen toteuttaja on Valu Digital Oy. Saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti SiteImprove-työkalulla.

Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Pyrimme vastaamaan viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen viestintapalvelut@rauma.fi tai sähköisen palautepalvelun kautta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikoiksi on merkitty kohteita, jotka eivät ole otsikoita ja toisaalta kaikkia otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. Materiaalissa on myös tyhjiä otsikoita, eli otsikkomerkintä ilman sisältöä. (WCAG 2.4.6)
 • Verkkopalvelussa on epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
 • Sivustolta löytyy useita kuvia, joilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Verkkopalveluissa on käytetty sivun toimintoihin ja sivun hallitsemiseen liittyen ohjeistuksia, jotka perustuvat vain näköaistihavaintoon. (WCAG 1.3.3)
 • Sivuilla on käytetty väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3)
 • Elementtien ympärillä näppäimistökohdistin ei erotu tai se erottuu hyvin heikosti. (WCAG 2.4.7)
 • Sivuston navigaatio ei ole kaikilta osin selkeä. (WCAG 3.2.3)
 • Sivustolla on käyttöliittymäelementtejä, joissa looginen lukemisjärjestys ei toteudu. Lisäksi näppäimistökohdistin ei pysähdy kaikissa elementeissä lainkaan. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Verkkopalvelun lomakkeiden saavutettavuudessa on paljon ongelmia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta. Lomakkeen painikkeissa käytetty kieli ei ole aina ymmärrettävää. Ruudunlukijalle eivät kaikki pakolliset täytettävät kentät ole selviä. (WCAG 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Verkkosivujen kaikille osille ei ole merkitty käytettyä kieltä. (WCAG 3.1.2)
 • Verkkopalvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita. Taulukoita ei ole toteutettu asianmukaisesti. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Kaikkeen verkkopalvelun sisältöön ei ole pääsyä näppäimistöllä.  (WCAG 2.1.1)
 • Käyttöliittymäkomponentit ja lomakkeet eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Esimerkiksi painikkeissa ja muissa käyttöliittymäelementeissä olevat nimilaput eivät kaikki ole ruudunlukijoiden luettavissa.  Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa. (WCAG 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)

Yllä listatut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2021 mennessä.

Muita puutteita

 • Tapahtumakalenteriin lisäävät aineistoa yksityiset henkilöt ja tapahtumantuottajat. Yksityisten tuottajien lisäämät materiaalit eivät välttämättä ole saavutettavia esimerkiksi vaihtoehtoisten tekstien, värikontrastien tai tekstivastineiden osalta.
 • Ulkopuolisten toimijoiden laatimat aineistot eivät välttämättä ole saavutettavia.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.