Järjestyssäännöt

Yleistä järjestyssäännöistä

 

Oikeudet ja velvollisuudet
Taloyhtiöillä on olemassa järjestyssäännöt, joissa on yhteisiä asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asukkaita ja niitä on noudatettava. Järjestyssäännöt löydät sopimuksen liitteeltä.

Vuokralaisena vastaat asuntoon ja talon yhteisiin tiloihin päästämiesi henkilöiden toiminnasta yhtä lailla, kun omastasi. Vieraiden aiheuttamat häiriöt tai vahingot asunnossa tai talon yhteisissä tiloissa voivat johtaa varoituksen antamiseen vuokralaiselle, vuokrasopimuksen purkamiseen ja vuokralaisen vahingonkorvausvastuuseen.

Sähköautojen ja muiden sähkökäyttöisten laitteiden lataaminen on ehdottomasti kielletty                                                                                                                                                            Muistutamme, että sähköautojen lataaminen muista kuin niiden lataamiseen tarkoitetuista pistokkeista, kuten autolämmityspistokkeista, ulkoseinissä olevista sähkörasioista on kielletty. Myös erilaisten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen kuten sähkö/invamopo, polkupyörä tms. akkujen lataaminen yhteisten sisätilojen sähköpistorasioissa on kielletty. Autolämmityspistokkeet ja rasiat eivät ole mitoitettu latausvirtaa kestämään. Yhteisissä sisätiloissa ladattava laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Sisätiloissa lataaminen aiheuttaa myös tulipaloriskin.

Jätteiden lajittelu
Jätteiden lajittelu on osa viihtyisää asumista. Talojemme pihoilta löytyvät asianmukaiset jätesäiliöt kierrätystä varten. Rauman seudun jätehuoltolaitos on julkaissut ohjeita jätteiden lajittelusta. Jätteiden oikea lajittelu on ympäristöteko, mutta on myös kustannuskysymys. Väärin lajitellut jätteet nostavat jätekulujen maksuja ja sitä myöden se näkyy myös vuokrassasi.

Lemmikit
Lemmikkien pitäminen on kielletty Rauman Asunnot Oy, Sorkantie 13:ssa. Muissa taloissa lemmikit ovat sallittuja. Vuokralainen on kuitenkin aina vastuussa lemmikkinsä mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lemmikkieläinten jatkuva metelöinti, kuten koiran haukkuminen tai ulvominen, kiristää asukkaiden hermoja taatusti. Haukahdukset ovikellon soidessa tai leikin tiimellyksessä ovat kuitenkin osa normaalia elämää, eikä niistä ole oikeutta valittaa. Eläinsuojelulliselta kannalta haukkuminen, ulvominen yms. katsotaan koiran normaalin käytökseen kuuluvaksi silloin kun eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset. Mikäli koira kuitenkin jätetään toistuvasti yksin ylipitkiksi ajoiksi (yli 12 tuntia kerrallaan), on tilanteesta hyvä ilmoittaa myös eläinsuojelueläinlääkärille.

Yleistä järjestyssäännöistä
Kunnilla oli aiemmin omat järjestyssääntönsä, joihin asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden järjestysmääräykset osin perustuivat. Nämä järjestyssäännöt kumosi 1.10.2003 voimaan astunut järjestyslaki.

Järjestyssäännöt koskevat yleensä:

 • muuttoilmoituksen tekoa
 • ulko-ovien auki pitoa
 • yleistä siisteyttä ja järjestystä
 • tupakointia
 • pysäköintiä
 • jätehuoltoa
 • paloturvallisuutta
 • huoneistojen käyttöä
 • kunnossapito- ja muutostöitä
 • lemmikkieläinten pitoa
 • määräysten rikkomista

Jos asukkaat ottaisivat aina toisensa huomioon ja arvostaisivat toistensa näkökulmia, ei järjestyssääntöjä tarvittaisi. Järjestyssäännöt ovat vanhoja herrasmiessopimuksia, jotka eivät sido mihinkään. Taloyhtiö ei voi kieltää normaalia elämää, mutta asukkaiden on otettava naapurit huomioon.

Mikä on normaalia ja mistä tulisi ilmoittaa

Lasten leikkiminen on normaalia elämää, eikä pallopelejä voi kieltää koko taloyhtiön alueella.

Isännöintiliiton mukaan asukkailta ei esimerkiksi voi vaatia ”täyttä hiljaisuutta” silloinkaan, kun taloyhtiön järjestyssäännöissä lukee, että kello 22–07 talossa on hiljaisuus. Yöllä töistä palaava saa käydä suihkussa, eikä siihen voi puuttua taloyhtiön omilla määräyksillä.

Parvekegrillaaminen on lain mukaan sallittua, kuten myös tupakointi parvekkeella. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt voivat kuitenkin hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä myös huoneistoparvekkeille, edellyttäen, että kaikkia osakkaita ja asukkaita kuullaan ennen päätöksen tekemistä. Kiinteistöntupakointikielto on vuokrataloissamme, jotka on rakennettu tai peruskorjattu vuonna 2011 tai sen jälkeen. Parveketupakointi ei ole sallittua, koska asuntojen ilmanvaihtolaitteet sijaitsevat parvekeseinissä ja savu ja hajut kulkeutuvat sitä kautta herkästi huoneistoihin. Tupakointi on sallittua vain piha-alueella riittävän kaukana talosta. Jos tupakoit piha-alueella, muista myös kerätä tumpit.

Jos taloyhtiössä rikotaan toistuvasti järjestyssääntöjä ja toimet häiritsevät huomattavasti naapureiden elämää, tulee asukkaiden ilmoittaa asiasta isännöitsijälle kirjallisesti allekirjoituksin. Ilmoituksessa tulee olla selvitettynä päivämäärä ja kellonaika, koska sääntöjä on rikottu ja miten tapahtumat ovat edenneet. Mikäli tarve vaatii, tulee valittajien olla valmiita todistamaan häiriöstä oikeudessa.

Taloyhtiöissä jokaisella asukkaalla on velvollisuus sietää muita asukkaita ja heidän normaalista asumisestaan kuuluvia ääniä. Myös muiden asukkaiden liiallinen kontrollointi voidaan lukea häirinnäksi.

Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää (pelastuslaki 379 / 2011 § 11). Kiinteistöyhtiö on valtuuttanut Rauman kaupungin valvomaan pysäköintiä piha-alueellaan. Pelastustielle pysäköinti on liikennerikkomus. Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain vastaisesti pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä.