Tietoa Rauman Vedestä

Tonttijohdon vastuurajat

Rauman Veden ja kiinteistön omistajan välinen vastuujako asemakaavoitetulla alueella on esitetty liitteen piirroksessa.

Tonttijohdon käsite

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Rauman kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut.

Kehittämissuunnitelma (2010)
Liite 1
Liite 2
Toiminta-aluekartta
Yleiskartta

Verkostoveden laboratoriotutkimukset

Verkostovesien tutkimustulokset löytyvät Rauman kaupungin Ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

WSP ja SSP

Tiedote 7.12.2018

Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.

Suunnitelmat laadittiin keväällä 2018 ja ovat vesilaitoksen työkaluina tulevaisuuden varalle. Suunnitelmien avulla on tarkoitus turvata vesilaitoksen jakaman talousveden terveydellinen laatu ja pitää jäteveden käsittelyn sekä viemäröinnin ympäristö- ja terveysriskit hallinnassa. WSP:n avulla täytetään lisäksi vesihuoltolain edellyttämä selvilläolovelvoite.

Suunnitelmissa saatiin kattavasti käsiteltyä riskit, joita vesilaitos voi kohdata. Kriittisimmille riskeille laadittiin hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla riskejä saadaan pienennettyä tai poistettua kokonaan.

Lisätiedot:
Katriina Mannonen, 050 4391726, katriina.mannonen@outlook.com
Juho-Pekka Erama, 040 5199637, juho-pekka.erama@rauma.fi
Samuli Loutti, 044 5336909, samuli.loutti@rauma.fi